Wegiz belangrijke stap voor digitale beveiliging zorgsector

zorgsector

In navolging van de Tweede Kamer stemde ook de Eerste Kamer op 19 april 2023 vóór de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Dit houdt in dat de uitwisseling van patiëntgegevens tussen partijen in de zorgsector voortaan verplicht elektronisch verloopt.

Complete en actuele gegevens

Om goede zorg te kunnen leveren, is het cruciaal dat iedereen in de zorgsector beschikt over complete en actuele gegevens van patiënten. Dit kan alleen worden bereikt met een goede overdracht en de beschikbaarheid van gegevens tussen zorgverleners. Dat is weliswaar geen nieuws, maar wel een feit.

De nieuwe wet geldt voor iedereen in de zorgsector. Dus onder meer huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en psychiatrische instellingen. Maar ook ICT-leveranciers. Vanuit de Wegiz maken de zorgsector en leveranciers immers afspraken over de taal en techniek van ICT-oplossingen. Hoewel zorginstellingen zich steeds bewuster zijn van de gevaren, zijn veel Nederlandse ziekenhuizen nog altijd kwetsbaar voor cyberaanvallen.

Complexe operatie

Een efficiënt ICT-netwerk vormt het hart van elke kliniek. En de inrichting en het beheer ervan is een complexe operatie. Het gaat hier niet meer alleen om de hardware en een eenmalige installatie van de infrastructuur. Het gaat er eerder om dat de actuele staat van het netwerk en de afzonderlijke componenten altijd transparant zijn. En dat de overdracht van data veilig gebeurt. “De Wegiz is een stap in de goede richting naar meer digitale veiligheid in de zorgsector,” geeft Ajin Ku, Country Manager Benelux bij LANCOM System aan. “Met de nieuwe wet krijgen ICT-leveranciers duidelijkheid over de gewenste, toekomstbestendige zorgsystemen en aan welke normen deze moeten voldoen.”

Gevoelige gegevens

IT-afdelingen in ziekenhuizen staan voor de lastige taak om de overgang van schriftelijke naar elektronische dataverzameling in goede banen te leiden. Tegelijkertijd moet de vertrouwelijkheid van gevoelige gezondheids- en patiëntengegevens worden gewaarborgd. Het gaat erom dat medische data wordt beschermd tegen diefstal en dat efficiënte medische processen in stand worden gehouden, waarmee levens kunnen worden gered. Deze beide zaken moeten worden gegarandeerd, niet alleen in het belang van de patiënt, maar ook met het oog op de bedrijfsvoering van ziekenhuizen.

Ziekenhuisexploitanten staan onder enorme druk door de hierboven genoemde toenemende eisen. Deze druk is rechtstreeks gericht op hun IT-afdelingen. Zij moeten immers het voortouw nemen voor een allesomvattende digitale strategie die medische apparatuur, IT-technologie en datanetwerken omvat. Het netwerk speelt hierbij een sleutelrol. Door het netwerk vanuit de cloud te beheren, ervaren ziekenhuizen veel meer flexibiliteit op weg naar digitalisering en toekomstbestendige zorg.

Gerelateerde berichten...