Welk interface heeft de computer in 2023?

Computer
Als we denken dat een computer slim is, dan hebben we het mis. De meest geavanceerde systemen van dit moment hebben nog niet meer dan het denkvermogen van een kind van drie, zegt Marc Teerlink, global strategist van IBM. En net als bij een kind van drie houden ze nauwelijks rekening met ons, maar dwingen ze ons rekening te houden met hen. De komende tien jaar gaat dat compleet veranderen. Computer-systemen gaan leren redeneren en ontwikkelen zelfs een moraal. En ze zullen zich beter aan ons gaan aanpassen. Als ze ons tegen die tijd niet te slim af zijn natuurlijk.

Marc Teerlink, één van de zes ‘global strategists’ van IBM. Zijn focusgebied is Big Data Science & Customer Behaviour Analytics. Teerlink is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom IBM’s supercomputer Watson en komt over de hele wereld bij klanten over de vloer die met iets totaal nieuws bezig zijn.

“Het is mijn taak om vooruit te kijken in tijdvakken van drie, zes en negen jaar,” steekt hij van wal. “Dat doe ik samen met mijn team, met de overige global strategists, de mensen van IBM Research en de algemene strategische leiding van de onderneming. Onze bevindingen leggen we vast in scenario’s. Soms zijn dat scenario’s waarin we aangeven dat we niet weten wat er op een bepaald gebied zal gaan gebeuren. Een goed voorbeeld daarvan is het interface. Wie had een paar jaar geleden gedacht dat we zo absurd snel naar touch screens zouden gaan? De komst van de iPhone in 2007 heeft het totale beeld in zeer korte tijd veranderd. Het wachten is nu op een nieuwe uitdager die met de volgende disruptieve technologie komt. Wat wordt het interface over negen jaar? Niemand die dat nu weet.”

Lees hier het hele interview met Marc Teerlink

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...