Zorgen om Digital Markets Act op Nederlandse platformeconomie

werk

Er is nog veel onduidelijkheid over de effecten van de Digital Markets Act (DMA) op de Nederlandse platformeconomie. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) in opdracht van brancheorganisaties NLdigital en Dutch Startup Association (DSA).

Als de wet in de huidige vorm doorgaat, zullen met name de Nederlandse startups en scale-ups negatieve gevolgen ondervinden, vrezen de organisaties. Zij roepen daarom op om kwaliteit over snelheid te verkiezen en waar nodig pas op de plaats te maken.

Digitale diensten

De Digital Markets Act is een belangrijk nieuw wetgevingsinitiatief van de Europese Commissie om de regels voor digitale diensten in Europa te verbeteren. Hoewel de wet primair bedoeld is voor grote, internationale technologiebedrijven, zal hij ook impact hebben op Nederlandse startups en scale-ups. Tot nu toe is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de praktische uitwerking en effecten van de DMA op deze bedrijven. Om hier beter inzicht in te krijgen heeft NLdigital, in samenwerking met Dutch Startup Association, het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) de opdracht gegeven juist deze effecten te onderzoeken. In het onderzoek komen diverse Nederlandse startup- en scale-up-founders, actief in verschillende industrieën, aan het woord.

Belangrijke conclusies:
  • Startups en scale-ups zijn veelal onvoldoende op de hoogte van de DMA en ervaren mogelijke rechtsonzekerheid
  • De impact van de wet op startups en scale-ups hangt vooral af van de exacte formulering van voorgestelde maatregelen. Er is in het huidige voorstel onvoldoende opgenomen over een regulerend dialoog tussen bedrijven en toezichthouders.

De reikwijdte van de DMA is potentieel zo breed dat er conflicten dreigen met nationale wetgeving. In het ergste geval zorgt dit voor fragmentatie tussen lidstaten.

NLdigital en DSA vrezen dat de wet in de huidige vorm veel onzekerheid creëert en te veel ruimte laat voor ongewenste gevolgen voor startups en scale-ups. In plaats van openheid en innovatie te bevorderen, kan een rigide toepassing van de DMA innovatie juist beperken en vertragen en concurrentie verminderen. Daarmee kun je bedrijven, zakelijke gebruikers en consumenten schaden.

De organisaties willen daarom dat de Europese Raad en het Europees Parlement de belangen van deze groep bedrijven beter meeneemt in het bepalen van de definitieve formulering en nuances binnen de DMA. Ook moet de Nederlandse politiek hier op aandringen. Want het kan niet zo zijn dat startups en scale-ups onbedoeld slachtoffer worden van wetgeving die juist moet zorgen voor nieuwe Europese platforms.

Op dit moment is Nederland op Europees niveau vooral bezig met zo snel mogelijke afronding van dit dossier, terwijl nog veel zaken onvoldoende helder zijn. De branchevertegenwoordigers pleiten er dan ook voor dat de politiek, specifiek de Kamercommissie Digitale Zaken, zo snel mogelijk om tafel gaat met marktpartijen. Ze moeten dus eerst input ophalen voor de Nederlandse inzet op de DMA voorafgaand aan de definitieve besluitvorming en waar nodig pas op de plaats te maken.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...