17-19 april 2018: Weekonnect en Connectathon in Den Haag

Tie Tjee, Vendor Chair IHE Nederland

De IHE (Integrating Healthcare Enterprise) Europe Connectathon komt naar Nederland met de de Connectathon. Een week lang testen 300 programmeurs van leveranciers en zorginstellingen live hun onderlinge connectiviteit. Ze verbeteren zo de informatieoverdracht -en daarmee de kwaliteit van zorg.

De komst van de Connectathon is op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en IHE Nederland. Zij onderstrepen hiermee het belang van interoperabiliteit voor digitale innovatie.

 

Gegevens uitwisselen

Niet alleen in de zorg, maar ook in andere sectoren zoals de publishing, energie, maakindustrie en logistiek. Aanvullend organiseren zij met ECP Platform voor informatiesamenleving de Weekonnect. Dit is een gratis event over veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen.

Prof. Hans Nijman, Afdelingshoofd Obstetrie & Gynaecologie Universitair Medisch Centrum Groningen en Landelijk programmaleider NFU-Citrienfonds, is er helder over. “Zorgprofessionals verliezen iedere dag onnoemelijk veel tijd aan het dichtrennen van gaten in de onderlinge afstemming. Oorzaak: systemen kunnen niet met elkaar communiceren. Het volgens dezelfde principes vastleggen en met elkaar delen van gegevens, zal de zorg voor zorgverleners en patiënten met grote stappen vooruit brengen.”

De Weekonnect en Connectathon laten zien hoe dit kan en brengen alle partijen bijeen die samen aan een duurzaam informatiesysteem voor de beste zorg willen bouwen.

 

IHE Europe Connectathon

Tijdens de Connectathon testen softwareleveranciers live de interoperabiliteit van hun software intensief met
software van andere leveranciers. Tie Tjee, Vendor Chair IHE Nederland: “Deze nauwe samenwerking tussen
veelal concurrerende leveranciers is een unieke gebeurtenis. Doordat programmeurs testen met gebruikersscenario’s uit de gezondheidszorg en technische problemen die opkomen ter plekke worden opgelost, komen gebruikers van de software veel minder fouten tegen in de praktijk. Is de test voor een of meerdere IHE-profielen met andere leveranciers geslaagd? Dan  mogen leveranciers een IHE-integriteitsverklaring opstellen en op hun website plaatsen. Gebruikers (zorginstellingen) hebben hiermee inzichtelijk welke systemen daadwerkelijk met elkaar kunnen communiceren. Bij aanschaf van nieuwe producten kunnen zij zo betere keuzes maken.”

 

Weekonnect

Tegelijkertijd met de Connectathon vindt het evenement Weekonnect plaats. De Weekonnect is een driedaags evenement voor iedereen die staat voor de uitdagingen van veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen in de zorg en andere sectoren. De sessies gaan over gegevens eenduidig en aan de bron vastleggen en informatie veilig, gestandaardiseerd en met borging van privacy uitwisselen. Ook is er aandacht voor het inrichten van organisatieprocessen op zo’n manier dat implementatie en opschaling gemakkelijker wordt.

 

Kennisuitwisseling andere sectoren

Naast sessies voor de zorgsector biedt de Weekonnect ook een programma aan deelnemers van andere sectoren. Sectoren zoals de energie, publishing, maakindustrie en logistiek zoeken ook naar werkwijzen en methoden om systemen en processen beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarmee wordt hun dienstverlening verbeterd. Kennisuitwisseling met elkaar en de zorg kan dit versnellen.

 

Rondleidingen testvloer Connectathon

Bezoekers van de Weekonnect kunnen deelnemen aan een rondleiding op de testvloer van de Connectathon en zo kennis maken met de testmethodiek en werkwijze van IHE.
Deelname aan de Weekonnect is gratis na registreren www.weekonnect.nl.

 

Gerelateerde berichten...

X