2min Zorg

Eén op de 3 Nederlanders heeft te weinig gezondheidsvaardigheden

Eén op de 3 Nederlanders heeft te weinig gezondheidsvaardigheden

Eén op de drie Nederlanders heeft onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Ze zijn niet genoeg in staat om gezondheidsinformatie te krijgen, begrijpen, beoordelen en te gebruiken in de eigen situatie. Dat zegt het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek
van de Gezondheidszorg) na een onderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden vinden het vaak lastig om hun weg te vinden in de digitale zorg en om te communiceren met zorgverleners. Ook zijn ze minder goed in staat om te gaan met gezondheid en ziekte zelf. Over het algemeen hebben ze slechtere gezondheidsuitkomsten. Daarmee zijn gezondheidsvaardigheden een belangrijke determinant van deze verschillen. In het onderzoek meet net Nivel deze vaardigheden sinds 2012 periodiek via een vragenlijst Deze cijfers komen uit  november 2023.

In dat jaar had 35% van de bevolking onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden.
Van deze groep heeft 8% ze onvoldoende en 27% beperkt. Van de onderzochte groep heeft 65% dus voldoende vaardigheden. Het percentage mensen met onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden varieert over de jaren heen van 25% in 2021 tot 36% in 2017. Het aantal mensen met beperkte vaardigheden fluctueert, maar stijgt dus wel.

Ook regionale verschillen

Ouderen, mensen met een lagere opleiding en mensen met een slechtere ervaren gezondheid hebben vaker te maken met onvoldoende of beperkte vaardigheden dan
jongeren, mensen die hoger opgeleid zijn, of die hun gezondheid als beter ervaren. Ook regionaal zijn er verschillen. Mensen woonachtig in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) hebben relatief vaker beperkte gezondheidsvaardigheden.

Algemeen geldt dat onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden vaker voorkomen bij groepen die al kwetsbaarder zijn in fysiek, sociaal en maatschappelijk opzicht. Onvoldoende of beperkte vaardigheden op dit gebied kunnen er aan bijdragen dat de gezondheidsverschillen nog verder toenemen.

Lees ook: