2min Zorg

Verplichte registratie cliëntprofielen wijkverpleging in de ijskast

Verplichte registratie cliëntprofielen wijkverpleging in de ijskast

De verplichte registratie van cliëntprofielen in de wijkverpleging die vanaf volgend jaar zou ingaan verdwijnt voorlopig in de ijskast. Alleen de pilot met die cliëntprofielen gaat wel verder. Dat zei demissionair minister Conny Helder van VWS in antwoord op een motie van BSC en PVV.

Helder zei dat tijdens een zogeheten tweeminutendebat over de wijkverpleging dat woensdag in de Kamer plaatsvond. De reactie was op een gezamenlijke motie van  NSC-Kamerlid Agnes Joseph die de steun kreeg van Fleur Agema van de PVV. De beide partijen  stellen dat lang niet alle aanbieders positief zijn over het plan. Verder is nog niet duidelijk of het plan zal leiden tot minder registratiedruk. Of de registratie van cliëntprofielen gaat helpen kostenbesparing en leveren van passende zorg.

Helder komt met het besluit tegemoet aan groeiend verzet tegen de verplichting. Het verzet werd gesteund door een burgerinitiatief dat ruim 9.300 handtekeningen verzamelde on de registratie van tafel te krijgen. Verder kraakte gezondheidswetenschapper Nicole Koster, die binnenkort promoveert op doelgroepen en zorgzwaarte, al kritische noten over het plan.

Dit betekent overigens wel extra werk voor de demissionaire minister. Ze moet nu zorgen dat voor 1 juli een ‘voorhangprocedure’ is afgerond. De NZa moet daarvoor een aanwijzing krijgen en er moet informatie hierover naar de zowel de Eerste als de Tweede Kamer.  Daarna moet de Tweede Kamer voor 1 juli nog instemming geven.

Dit is overigens tegen de mening van de NZA in, die juist stelt dat het exeperiment met cliëntprofielen staat of valt met die verplichte registratie. Dat is nu, na een paar stevige gesprekken van Helder met de zorgautoriteit, van tafel.

Experiment

Helder stelde in het tweeminutendebat dat over deze en nog een paar andere moties rond de wijkverpleging ging dat het experiment met cliëntprofielen alsnog kan doorgaan, als de deelnemende partijen de benodigde data blijven leveren. “Die roep ik daarom op om hiermee door te gaan,” aldus de minister.

Het experiment is volgens Helder belangrijk voor de bekostiging van de zorg via een algemeen tarief wijkverpleging te behouden, stelde Helder. “Stoppen met het experiment cliëntprofielen betekent ook stoppen met de integrale tarieven, waar 95 procent van de aanbieders, ook Buurtzorg, van gebruikmaakt. Dan zijn we weer helemaal terug bij af.”

Lees ook: