23,5 miljoen euro voor uitvoering agenda quantumtechnologie

Leo Kouwenhoven en de kwantumcomputer

Het kabinet investeert de komende vijf jaar 23,5 miljoen euro in quantumtechnologie. Dat staat in een brief die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) eind vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.

Het bedrag is bedoeld als financieel startschot van de uitvoering van de Nationale Agenda Quantum Technologie, die in september 2019 aan het kabinet werd aangeboden. Het gaat dan om acties als bouwen van een test- en demonstratieopstellingen en opzetten van een National House of Quantum. In dat laatste gaan onderzoekers, ondernemers en studenten samen werken aan de veelbelovende sleuteltechnologie.

Keijzer: “Nederland behoort tot de absolute wereldtop als het gaat om quantum. Onze onderzoekers en bedrijven werken aan de quantumcomputer, die met zijn enorme rekenkracht kan bijdragen aan talloze doorbraken, waaronder bijvoorbeeld het sneller ontwikkelen van medicijnen. Om ervoor te zorgen dat quantum in ons land verder groeit en hier leidt tot inkomsten en banen, heeft het kabinet de quantumsector gevraagd een Nationale Agenda op te stellen. Met deze 23,5 miljoen euro kunnen we als land meteen aan de slag met het uitvoeren van de Nationale Agenda.”

 

Groot potentieel

Quantumtechnologie heeft meerdere toepassingen. Dat gaat van quantumcomputers met een buitengewone rekenkracht, tot zeer veilige quantumnetwerken en ultraprecieze sensoren. Naar verwachting leiden deze technologieën tot doorbraken op het gebied van rekenkracht (digitalisering), nieuwe materialen, nieuwe medicijnen en cybersecurity.

Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen fungeren als een magneet voor wereldwijde bedrijfsinvesteringen en talent. Zo is recent, in 2019, aan professor Ronald Hanson bij de TU Delft een Spinozapremie toegekend voor baanbrekend quantumonderzoek.

 

Quantumcentra in Nederland

Al in 2013 besloot het kabinet tot oprichting van het kennisinstituut QuTech. Dit moest de stap van academisch onderzoek naar technologieontwikkeling maken. Er werken inmiddels meer dan 200 onderzoekers en ontwikkelaars.

Ook in andere delen van het land neemt quantum een enorme vlucht. In Amsterdam, Leiden, Eindhoven, Twente, Nijmegen, Groningen en Utrecht lopen inmiddels quantuminitiatieven.

Universiteiten erkennen het belang en de potentie van dit onderzoek en hebben voor instituten zelf middelen vanuit de eerste geldstroom-financiering vrijgemaakt (vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De Nederlandse quantumcentra hebben elk een eigen expertise, waardoor ze elkaar aanvullen.

 

Nationale Agenda Quantum Technologie

Op 16 september 2019 ontving staatssecretaris Keijzer uit handen van prof. Robbert Dijkgraaf de Nationale Agenda Quantum Technologie. Deze agenda bevat actiepunten om Nederland zijn toppositie in de quantumtechnologie te laten behouden. Zowel startprogramma als uitvoering worden uitgewerkt en gecoördineerd door de nog op te richten stichting Quantum Delta NL. In die stichting nemen de Nederlandse quantumcentra deel, evenals TechLeap en TNO.

 

Informatiepunt

Het initiatief komt na dringende oproepen van quantumexperts om een nationaal informatiepunt om organisaties en de samenleving voor te bereiden op deze technologie. Toen werd er ook haast gemaakt met een platform. maatschappelijke partijen.

 

Gerelateerde berichten...

X