45 miljoen van VWS voor gestandaardiseerde uitwisseling voor patiënten in de ggz

elektronische gegevensuitwisseling

Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis stelt € 45 miljoen beschikbaar om de informatievoorziening in de curatieve ggz-zorg te verbeteren. Dit budget, de Regeling VIPP GGZ, is een subsidieregeling die in 2021 afloopt.

Volgens VWS moet het budget zorgen voor een versnelde  ontwikkeling van goede standaarden voor gegevensuitwisseling tussen professionals onderling en met de patiënt. Het gaat onder andere om beschikbaar stellen van informatie aan de patiënt zelf. Ook veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling hoort in de regeling thuis.

Eigen gegevens

Het doel is dat iedere patiënt over zijn eigen (medische) gegevens kan beschikken. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen.

GGZ-instellingen die in aanmerking willen komen moeten wel laten zien dat ze ook echt resultaat behalen. Dit betekent bijvoorbeeld dat dat ze vanaf 2021 patiënten digitaal inzage bieden in eigen gegevens. En ook dat dit gestandaardiseerd gebeurt.

Deze regeling volgt op het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP). Deze regeling loopt al  in de medisch specialistische zorg.

 

VIPP GGZ

De bedoeling is dat ggz-instellingen betere ondersteuning krijgen in gestructureerd vastleggen van gegevens.  Ook de veilige uitwisseling van gegevens met de patiënt hoort daarbij.  Inzage in de eigen gegevens kan bijvoorbeeld van belang zijn om thuis met een familielid rustig terug te lezen wat het behandelplan is.

Maar het kan ook helpen om te zien welk medicijn is voorgeschreven en in welke hoeveelheid. Gestandaardiseerd opslaan en digitaal delen van informatie tussen de instelling en de patiënt is een belangrijke stap om de zorg klaar te maken voor de toekomst.

De patiënt kan de gegevens daardoor ook actief gebruiken en deze makkelijk delen met een andere zorgverleners. Door inzet van eHealth kan een patient bijvoorbeeld sneller starten met de behandeling. Verder worden wachtlijsten door deze werkwijze aanzienlijk korter.

@PATIENTConnect

De regeling sluit aan op het door GGZ Nederland – op 12 december 2017 gepresenteerde – visiedocument @PATIENTConnect. Hierin is de toekomstvisie op de informatievoorziening in de ggz gepresenteerd. “Wij zijn blij met deze regeling. We hopen dat veel ggz-instellingen zich gaan inschrijven,”, aldus Veronique Esman, directeur GGZ Nederland. “Behandelaren en administratief medewerkers gaan gegevens gestructureerd vastleggen. Daardoor gaan we één taal spreken. Uitwisseling tussen professionals en met de patiënt wordt makkelijker en administratieve lasten verminderen op termijn. Maar nog belangrijker: de patiënt krijgt meer regie over zijn behandeling en zorg. Daarnaast worden recepten elektronisch verstuurd en medicatie door de behandelaar geverifieerd voordat deze nieuwe voorschrijft. Zo stijgt dus ook de medicatieveiligheid.”

“Patiënt en behandelaar gaan meer aan de slag met eHealth. Dit gaat uiteindelijk ook de wachttijden korter maken”, vervolgt Esman. “GGZ Nederland is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de doelen. Het programmateam van de regeling verzorgt bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling.”

GGZ-instellingen kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deze subsidie. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021.

Gerelateerde berichten...

X