92% Europese bedrijven niet klaar voor digital single market

Europees

Veruit de meeste Europese bedrijven (92%) geven toe niet klaar te zijn voor de introductie van de digitale interne markt van de Europese Unie die eind 2016 zal plaatsvinden. In Nederland ligt dat aantal lager, maar ook hier is 86 procent van de bedrijven nog niet klaar voor de Digital Single Market. Recent onderzoek onder 1360 ondernemers in EU-landen bevestigt dit.

Slechts de helft van de bedrijven (51%) weet wanneer de wet van kracht wordt. In Nederland is dat 43 procent. Bedrijven in Scandinavië scoren28%, België/Luxemburg 29% en Portugal 30%.

Ondanks de onbekendheid met de nieuwe regelgeving denken veel respondenten toch dat de Digital Single Market voordelen oplevert. Zo denkt 62 procent van de Nederlandse bedrijven dat het aantal EU klanten zal stijgen. Bovendien ziet meer dan de helft (52%) betere kansen om nieuwe markten te betreden. Daarnaast verwacht 46 procent van de Nederlandse bedrijven dat de interne efficiëntie van het bedrijf aanzienlijk verbetert.

Gegevensbescherming
Daartegenover staat dat 32 procent van de onderzochte Nederlandse bedrijven aangeeft niet te geloven dat de digitale interne markt voordelen oplevert. Zorgen over de impact ervan op hun bedrijf spelen daarbij een rol. Over heel Europa gezien is de groep die niet denkt dat er directe voordelen te behalen zijn iets kleiner (24%).

De grootste zorgen van Nederlandse bedrijven zijn de hogere eisen die aan IT moeten worden gesteld, belemmeringen met btw en de toenemende concurrentie. Bijna de helft (49%) van de Nederlandse bedrijven is onzeker over de gegevensbescherming buiten de eigen landsgrenzen.

Wellicht zijn bedrijven niet blij met de nieuwe regelgeving, omdat ze zorgen hebben om de digitale capaciteiten van hun eigen land. Slechts 9 procent van de Europese ondernemers zegt dat hun eigen land ‘erg sterk’ is in digitale technologie, vaardigheden en infrastructuur.

In de Scandinavische landen ligt dat heel anders. Tweederde is daar juist van mening dat ze op het digitale vlak een sterke positie innemen. Overigens scoren Frankrijk en Italië het laagst met maar 15 procent.

Pluspuntje: volgens de Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie vormen van de 28 EU-lidstaten, Nederland, Denemarken, Zweden en Finland samen de top van digitaal sterke landen in Europa.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...