Diabetesapp helpt patiënten in hun dagelijks leven

Mirjam Hulsebos portret

Anderhalf jaar geleden kondigden Philips en Salesforce aan te gaan samenwerken aan oplossingen om informatie in de gehele zorgketen beter te delen. Het resultaat is een integratie tussen het Philips HealthSuite digital platform en de Salesforce Health Cloud solution kit. Onderdeel hiervan is het Philips CareCatalyst persoonlijk gezondheidsdossier, dat volledig kan worden afgestemd op de informatiebehoeften van zorgverleners en patiënten. De eerste concrete toepassing op basis van dit platform is er ook al: de bètaversie van een diabetesapp ontwikkeld door Radboudumc in samenwerking met enkele diabetes type 1-patiënten.

Joshua Newman heeft jarenlang als huisarts gewerkt en trad zes jaar geleden in dienst bij Salesforce vanwege zijn frustratie dat het zo lastig was om patiënten goed te volgen, zowel op de momenten dat ze gezond zijn als op de momenten waarop ze ziek worden en hij ze doorverwees naar het ziekenhuis. “Als huisarts is het je taak om patiënten gedurende hun hele leven zo gezond mogelijk te houden”, steekt hij van wal. “Maar omdat we nooit de middelen hadden om patiënten te volgen, is de functie in de praktijk erg reactief. Mijn wens wat aan dat probleem te doen was de redenen voor mijn overstap.”

Op dat moment had Salesforce alleen een sales- en marketingsuite. Het idee was: als de Salesforce-software in staat is om klantgedrag nauwgezet te volgen en er proactief op in te spelen, kunnen we op basis van dit platform dan geen software bouwen die in staat is patiënten te monitoren en te volgen gedurende hun ‘patient journey’? De eerste stappen werden gezet op het gebied van een EPD, tot ze zich realiseerden: dit is helemaal niet waar Salesforce goed in is. We moeten niet de financiële stromen van een ziekenhuis willen afhandelen, we moeten bovenop de ‘systems of record’ een ‘engagement layer’ bouwen, die weliswaar data uit het EPD kan ophalen, maar die in de kern vooral is gericht op de relatie en de interactie met de patiënt.

Vijf jaar is er aan het platform gewerkt. Op Dreamforce, het jaarlijkse klantenevenement in San Francisco, werd Health Cloud gepresenteerd. De software maakt gebruik van de principes van het Salesforce marketing- en salesplatform, maar kent een ander datamodel dat volledig is afgestemd op wensen van zorgverleners: huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, thuiszorgmedewerkers, et cetera. “In principe kan iedereen die zorg verleent aan een patiënt met Health Cloud werken”, zegt Newman.

Diabetes app

Diabetes app

Diabetes app
Er is een integratie tussen Health Cloud en het HealthSuite digitale zorgplatform van Philips. Dit is een open, cloudbased platform waarin klinische en andere persoonlijke gezondheidsgegevens van diverse apparaten en bronnen worden verzameld, met elkaar in correlatie worden gebracht en geanalyseerd. Zorgverleners, ketenpartners en patiënten hebben toegang tot gegevens. Patiënten tot hun eigen gegevens, artsen tot de data van hun individuele patiënten, maar ook tot volledige populaties. Dit laatste is vooral van nut voor onderzoekers.

Het Philips HealthSuite digitale zorgplatform ligt aan de basis van de diabetesapp die Radboudumc samen met Philips en Salesforce heeft ontwikkeld voor patiënten met diabetes type 1. Het platform is geïntegreerd met de Salesforce Health Cloud en maakt gebuik van Salesforce Communities-platform.

De app helpt patiënten bij het nemen van beslissingen die gerelateerd zijn aan hun ziekte: koolhydraten tellen, beweging en stressniveau in de gaten houden, bloedsuiker meten. Het academische ziekenhuis betrok bij de ontwikkeling van de app niet alleen medisch specialisten en app-ontwikkelaars, maar ook patiënten. Een van hen is Kim Tas, de dochter van Jeroen Tas, CEO van Philips Healthcare Informatics Solutions and Services. Samen met Lucien Engelen van het Radboudumc gaven ze op Dreamforce een presentatie.

Jeroen Tas en dochter en Lucien engelen

vlnr: Lucien Engelen, Jeroen Tas en Kim Tas

 

Kim Tas weet als patiënt wat het is om voortdurend in je achterhoofd bezig te zijn met deze ziekte: “Je bent de hele dag aan het tellen: hoeveel heb ik gegeten? Hoeveel heb ik verbrand? Steeds maar weer je bloedsuiker meten en je insuline bepalen. Maar nog lastiger is dat je geen totaaloverzicht hebt van alle belangrijke informatie. Die van je eigen metingen en de medische informatie van je zorgverleners.”
Dat komt doordat veel zaken invloed hebben op je bloedsuiker, van je temperatuur tot stresslevels en van eten tot bewegen. “Als je de tools niet hebt om dat integraal te monitoren, dan weet je niet goed wat er gebeurt in je lijf en dan weet je dus ook niet wanneer het verstandig is om je suiker te meten”, weet ze uit ervaring.

Er zijn al veel apps gericht op diabetespatiënten, maar allemaal focussen die zich op een stukje van de puzzel: op het tellen van koolhydraten in je eten, het monitoren van je activiteitenniveau, et cetera. Bovendien zijn de meeste apps puur gericht op de medische kant, op de gemeten waarden. Terwijl die waarden niet altijd alles zeggen over hoe je je voelt. “Soms zijn mijn waarden prima tussen de marges, maar voel ik me toch niet lekker. Artsen kunnen daar meestal geen verklaring voor geven. Die blijven maar zeggen: als je tussen je boven- en ondergrens blijft, is het goed. Dat voelt voor mij als patiënt heel frustrerend, want dan heb ik geen idee hoe ik het kan oplossen.”

Die oplossing heeft de door Radboudumc en Philips ontwikkelde app ook nog niet direct, maar doordat de app de medische kant van diabetes type 1 verbindt aan de menselijke kant, zou die op termijn wel meer kunnen leren over hoe het lichaam van een specifieke patiënt reageert. “Want als alle informatie op één plek samenkomt – lifestyle data en medische data – dan is het natuurlijk veel makkelijker om verbanden te ontdekken dan wanneer die data in allemaal verschillende systemen staan.”

Chronische ziekten onderbelicht

Jeroen Tas is duidelijk over het belang van technologie om chronische ziekten te monitoren: “Wereldwijd zijn er bijna 400 miljoen mensen met diabetes type 1 en type 2. Dat aantal neemt toe. Datzelfde geldt voor andere chronische ziekten. Chronische ziekten zijn verantwoordelijk voor 80 procent van alle zorgkosten, terwijl het systeem in de meeste landen is georganiseerd rond acute zorg. Door het verbeteren van processen in de chronische zorg is veel winst te behalen. In tests hebben we de kosten voor zorg aan de patiënten (COPD, CVRM, hartfalen, diabetes) die bovendien een hoog risico hebben op verergering of complicaties met 27 procent weten terug te dringen, puur door betere monitoring en betere communicatie tussen artsen en patiënten en tussen patiënten onderling.”

Daarin spelen apps en monitoringtechnologie bij mensen thuis een belangrijke rol. “Er is steeds meer goed geijkte monitoringtechnologie die patiënten thuis kunnen gebruiken, denk aan bloeddrukmeters, hartslagmeters en activity-trackers. En er komen steeds meer goede apps, zoals de diabetesapp.

Als patiënten zichzelf thuis kunnen meten en monitoren, komen er meer data beschikbaar. Die kunnen we enerzijds gebruiken om artsen te helpen ziekten beter te leren begrijpen en anderzijds om sneller in te grijpen als de situatie bij een patiënt verandert”, stelt Tas. “Technologie biedt mooie manieren om de zorg aan chronische patiënten écht te verbeteren.”

Hoe werkt de diabetesapp?
Patiënte Kim Tas gaf op Dreamforce een demo van de door Radboudumc en Philips ontwikkelde app. De app geeft een bericht dat ze is vergeten haar bloedsuiker te meten. Dat doet ze. Ze voert ook in wat ze heeft gegeten, hoeveel beweging ze heeft gehad en hoe hoog haar stressniveau is (op een schaal van 1 tot 5). De app telt automatisch de koolhydraten en geeft, tevens rekening houdend met de hoeveelheid beweging en het stressniveau, tevens een signaal wanneer ze haar bloedsuiker opnieuw moet meten. De app houdt ook bij hoeveel insuline wordt gebruikt. In de app zit verder een social deel.

Dit bestaat uit twee componenten: een gedeelte waarin de patiënt contact kan zoeken met het zorgteam en een community die gebruikt kan worden om contact te zoeken met andere patiënten. “Stel dat ik een nieuwe sport wil gaan beoefenen en ik weet niet hoe mijn lichaam daarop zal reageren. Dan kan ik een vraag stellen aan de community en geven andere patiënten die diezelfde sport beoefenen, advies. En ik kan die vraag ook stellen aan mijn arts.”

De patiënt bepaalt zelf wie welke data mag inzien. Zo kan de patiënt zijn ouders of vrienden toevoegen. Doordat zij kunnen meekijken, kunnen ze zien of degene die zij liefhebben wel goed op zichzelf past. Jeroen had die mogelijkheid graag gehad toen de ziekte bij zijn dochter werd ontdekt, die op dat moment twaalf jaar was. “Die eerste tijd was een enorm stressvolle periode. Diabetes type 1 wordt meestal in de kindertijd ontdekt, bij Kim ook. Er komen veel vragen op ouders af. Wat mag je kind eten op een verjaardagspartijtje? Hoe regel je dat er op school iemand is die weet wat er moet gebeuren als ze te veel of te weinig insuline krijgt? Kan ze nog bij een vriendinnetje slapen en hoe regel je dat?

In de community kunnen ouders elkaar tips geven, zodat niet iedereen zelf het wiel zit uit te vinden. En het is ook gewoon fijn om steun bij elkaar te zoeken als je je zorgen maakt. Andere ouders begrijpen je gevoelens nu eenmaal beter dan een arts die misschien wel alles van de ziekte weet, maar het niet zelf meemaakt.”
Een bètaversie van de app wordt momenteel door het Radboudumc onder een grotere groep patiënten getest. Naar verwachting komt de app medio 2016 op de markt.

Gerelateerde berichten...

X