ACM onderzoekt digitale infrastructuur IP-interconnectie

man op tablet internet online digitale infrastructuur online bv

De digitale infrastructuur in Nederland is nog in orde. Dat stelt de ACM (Autoriteit Consument en Markt) na onderzoek. De Autoriteit bekeek de markt voor IP-interconnectie.

Sinds het vorige onderzoek van de ACM in 2015 gebeurde er veel in deze markt. Het volume aan uitgewisselde data verdrievoudigde in die tijd wereldwijd. Dat leidde bijvoorbeeld op de AMS-IX (de internet exchange in Amsterdam) tot een toename van de piekbelasting van 3 TeraByte per seconde naar 9 TBPS in 2020.

Naast deze groei in volume vond ook schaalvergroting plaats bij de marktpartijen zelf. Het aantal internetproviders nam in vijf jaar af. Dat kwam vooral door fusies. Datacenters zijn overgenomen door veelal Amerikaanse aanbieders. De markt voor content is inmiddels mondiaal en wordt ook gedomineerd door grote spelers.

Nederland

In vergelijking met de rest van de wereld functioneert de markt voor IP interconnectie in Nederland en Europa goed, blijkt uit gesprekken met diverse marktpartijen. Nederland heeft een goede digitale infrastructuur. Er is goed toezicht en er is concurrentie. Wel ervaren zij dat de markt aan het veranderen is.

Grote partijen verbinden steeds vaker direct met elkaar, vaak met gesloten beurs. Kleinere partijen zijn meer aangewezen op zogenaamde internet exchanges, tussenschakels en contracten tegen betaling.

De ACM ziet dat op de markt voor IP interconnectie schaaleffecten een belangrijke rol spelen in de marktverhoudingen, zoals bij meer digitale en technologiemarkten. Dat bemoeilijkt toetreding en doorgroeimogelijkheden voor kleinere spelers en nieuwe toetreders. Deze zijn echter wel van belang voor duurzame concurrentie en innovatie op de markt voor IP interconnectie. Dit vormt dan ook een aandachtspunt.

De ACM vraagt marktpartijen specifiek om, als zij problemen ervaren om contact op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer een marktpartij weigert te interconnecteren of daar niet over wil onderhandelen. Of  dit niet op basis van marktconforme prijzen of andere voorwaarden wil doen, of misbruik lijkt te maken van een economische machtspositie. Misschien is het probleem dan ook meteen op te lossen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...