ACM: toezicht op beëindiging ongewenste telefoontjes

callcenter corona testlijn

Op 1 juli gaat een nieuwe wettelijke regel in voor telemarketing. Die moet ongewenste telefoontjes naar zowel consumenten als ZZP’ers beperken.

De nieuwe regels bepalen onder welke voorwaarden bedrijven ZZP’ers en consumenten met een commercieel aanbod mogen bellen. Bedrijven mogen vanaf 1 juli alleen deze groepen alleen nog bellen die daarmee instemmen. Dat zijn bijvoorbeeld klanten of dat recent waren.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van deze regels. Ondernemers die zich niet aan de nieuwe regels houden kunnen een boete of een last onder dwangsom verwachten. De ACM roept consumenten op zich te melden als bedrijven hen na 1 juli zonder toestemming bellen.

Wat verandert er per 1 juli?

Per 1 juli stelt de wet ook nieuwe eisen aan bedrijven die consumenten of ZZP’ers bellen voor een commerciële, ideële of charitatieve aanbieding. Dit mag alleen als het bedrijf kan aantonen dat:

  • De consument daar vooraf vrijwillig en ondubbelzinnig mee heeft ingestemd
  • De consument bij datzelfde bedrijf voor het zelfde soort product klant is of recent is geweest
  • Het bedrijf mag maximaal nog drie jaar bellen als de consument geen klant meer is.

In alle gevallen kan de ZZP’er of consument tijdens het gesprek het ‘recht van verzet’ inroepen. Het is daarvoor voldoende als de consument zegt: “Ik wil dat u mij niet meer belt.” Het bedrijf mag dan niet nog eens bellen. Dit recht moet het bedrijf dat belt bij elk gesprek actief aanbieden. Dit betekent dat de consument de regie houdt over de ontvangen telefoontjes.

Onderdeel van de nieuwe regels is ook dat de bewijslast voor het toezicht is omgekeerd. Dit betekent dat het bedrijf dat belt aan de ACM moet kunnen aantonen dat ze mogen bellen en dat het bedrijf het recht van verzet heeft aangeboden. De ACM gaat consumenten actief wijzen op de nieuwe regels.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Ongewenste telemarketing is een groot probleem. De nieuwe regels zijn bedoeld om consumenten te verlossen van die ongewenste telefoontjes. Onze bijdrage daaraan is dat wij consumenten voorlichten over de nieuwe regels die gelden én streng en actief gaan handhaven. Daar zetten wij vanaf 1 juli op in. Consumenten kunnen ons helpen door bedrijven die ongewenst bellen te melden bij ons loket ACM ConsuWijzer.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...