AFM en DNB na drie jaar InnovationHub & Maatwerk

AFM en DNB presenteerden eind vorige week het rapport   InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie. De toezichthouders stellen dat nieuwe regelgeving en beleid over het algemeen niet nodig is. Partijen zijn veelal geholpen met toegankelijke en specifieke informatie over de toepassing van regels en beleid.

Verder kan de grote hoeveelheid aan wet- en regelgeving een barrière kan zijn. In het rapport stellen DNB en de AFM al een aantal interne vervolgstappen voor. Dit zijn verbeteren van de informatievoorziening, verbreden van Maatwerk. Ook wordt er een een DNB Innovatie Forum (iForum) opgezet en de  interne dialoog over innovatie versterkt.

 

Inzichten

De de minister van Financiën gaat de inzichten en ervaringen uit het rapport meenemen. Hij wil innovatie en diversiteit in de financiële sector op verantwoorde wijze  bevorderen.

Met de InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie (Maatwerk) ondersteunen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) marktpartijen met innovatieve financiële producten, diensten en bedrijfsmodellen. Sinds de start in 2016 hebben de toezichthouders meer dan 650 vragen beantwoord. Daardoor deden ze veel ervaringen en inzichten op.

InnovationHub

De InnovationHub is er voor laagdrempelige en informele ondersteuning bij vragen over de toepassing van huidige toezichtregels en beleid op innovatieve concepten. Maatwerk biedt een oplossing voor partijen die bij hun innovatieve concepten tegen onnodige belemmerende toezichtregels of beleid aanlopen, maar die wel voldoen aan het achterliggende doel hiervan. Voor beide initiatieven geldt dat elke marktpartij welkom is om vragen te stellen, ongeacht of zij onder toezicht staan van de AFM of DNB.

 

Startups

De afgelopen drie jaar hebben de AFM en DNB ruim 650 vragen beantwoord van marktpartijen over innovatie en toezicht. Meer dan de helft van deze vragen kwam van startups. Veel van de vragen gingen dan ook over de reikwijdte van het toezicht.

Een grote verscheidenheid aan innovatieve concepten kwam in de vragen aan bod, al lag de nadruk op vragen over crypto’s en PSD2. Een enkele keer hebben de toezichthouders maatwerk geleverd omdat de toepassing van wetgeving of beleid onnodig knellend, onduidelijk of disproportioneel bleek.
Inzichten

 

Ervaringen en ideeën

De komende jaren willen de AFM en DNB het gesprek met de markt voortzetten over de manier waarop de InnovationHub en Maatwerk verder verbeterd kunnen worden.

Zij horen graag van marktpartijen wat hun ervaringen en ideeën zijn voor verbeteringen. Zij kunnen dat doen via innovationhub@afm.nl.

 

Gerelateerde berichten...

X