Amsterdam start meldplicht voor dataverzamelaars

IP-camera op hand

De gemeente Amsterdam start vanaf oktober dit jaar een meldplicht voor zogeheten dataverzamelaars. Dit zijn bijvoorbeeld camera’s en sensoren die in de openbare ruimte staan of hangen. Dat besloot het College van B en W gisteren. De gemeente is daarmee de eerste in Nederland.

Dergelijke apparaten moeten vanaf 1 oktober 2021 bij de gemeente worden gemeld. Volgens de gemeente geldt die meldplicht voor alle professionele partijen, zoals bedrijven, overheden en (onderzoeks)instellingen die data verzamelen.

Via een publiekstoegankelijke register kunnen Amsterdammers contact zoeken met degene die data verzamelt. Ook kunnen ze een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De gemeente houdt al een register bij dat nu als basis dient voor een uitgebreider register met ook de apparaten van professionele partijen.

Inzicht

De gemeente vindt dat Amsterdammers inzicht moeten hebben in hoe, waar en welke gegevens over hen verzameld worden in de openbare ruimte. De gemeente houdt de meldingen bij in een nieuw sensorregister.

Het besluit komt omdat er in de gemeenteraad steeds meer op het standpunt staat dat Amsterdammers zich zoveel mogelijk onbespied in de stad moeten kunnen begeven. De meldingsplicht en het sensorregister maken voor iedereen inzichtelijk welke gegevens er over Amsterdammers verzameld worden. De inspraak over het plan start 1 maart 2021.

De gemeente wil met de maatregel een einde maken aan de groei van camera’s en sensoren in de stad. De gemeente doet daar zelf ook aan mee met bijvoorbeeld data gebruiken voor een betere inrichting van de openbare ruimte of onderzoek doen naar drukte en verkeersstromen in de stad. Sensoren meten bijvoorbeeld luchtkwaliteit en ‘verkeersbewegingen’.

Bedrijven en de gemeente pakken met wifi-trackers signalen op van mobiele telefoons. Er zijn ook digitale reclameschermen met een camera. De bedoeling is dat ze een specifieke advertentie tonen op basis van gezichtskenmerken van voorbijgangers.

Meldplicht

Met de meldplicht moeten al deze dataverzamelaars van professionele partijen zich melden. Alleen sensoren voor de openbare orde en opsporing zijn uitgezonderd.

De meldingsplicht is één van de 18 acties van de nieuwe Amsterdamse Datastrategie. Uitgangspunt is dat data alleen verzameld worden als dat nodig is. De meldingsplicht en het register leiden tot meer transparantie over wie welke data verzamelt.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X