Weinig angst voor opkomst robotcollega

Mensen lijken weinig angst of afkeer te kennen voor de opkomst van een robotcollega. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek.

Wereldwijd werden 845 senior executives uit de financiële dienstverlening, verzekeringsbranche, productiebedrijven, telecom & media, overheid en detailhandel ondervraagd. Focus lag op hun kijk op de groeiende rol van artificial intelligence (AI) en automatisering op de werkplek van de toekomst.

 

Administratie

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, gaf 88 procent aan geen moeite te hebben met de introductie van robotcollega’s op de werkvloer. Sterker nog, meer dan tweederde (69 procent) zegt te verwachten dat de term ´workforce` in de toekomst ook bestaat uit intelligente machines die samenwerken met menselijke collega’s.

Zeker 70 procent verwacht dat AI binnen 20 jaar vooral werknemers met administratieve functies zal vervangen. Daarnaast  geeft 69 procent aan dat automatisering van handmatige processen diezelfde medewerkers de kans biedt zich te ontplooien op andere werkterreinen in plaats van collectief hun baan te verliezen.

 

Samenwerking mens en machine

Het onderzoek bracht nog een aantal andere voordelen aan het licht van de samenwerking tussen mens en slimme machine. Zo verwachten veel respondenten dat werktijden flexibeler worden. Zo kunnen werknemers zich meer richten op uitdagende taken dankzij hun ‘machinale collega’s.

Zo is 69 procent het erover eens dat automatisering van handmatige processen medewerkers aanzienlijk meer mogelijkheden geeft voor afwisselender en lonender werk.

 

Klantgericht

Dit zou vooral van toepassing zijn voor werknemers in klantgerichte functies. Zij kunnen volgens de respondenten, ontdekken dat slimme machines alledaagse routinehandelingen en ergernissen kunnen wegnemen en hen meer verantwoordelijkheid kunnen geven.

Vierenzestig procent van de respondenten denkt dat AI medewerkers voorziet van oplossingen voor problemen die voorheen werden doorverwezen naar een medewerker met een hoger beslissingniveau.

 

Mens blijft belangrijke factor

Uit het onderzoek kwam ook duidelijk naar voren dat het menselijk aandeel een belangrijke factor blijft bij banen die emotionele intelligentie, beoordelingsvermogen en cultureel inzicht vereisen. Veelzeggend is dat slechts 41 procent verwacht dat AI medewerkers met een klantgerichte functie gaat vervangen.

Dit terwijl 77 procent denkt dat AI de komende vijf jaar standaard zal worden ingezet voor suggesties over de next-best-action aan klantenservicemedewerkers.

Desondanks maakte het onderzoek duidelijk dat mensen zelf de regie willen houden over de inzet van intelligente machines. Vier van de vijf (79 procent) respondenten geeft aan zich ongemakkelijk te voelen bij een intelligente machine als leidinggevende, hoewel – opmerkelijk – 78 procent aangaf dat ze hier minder moeite mee zouden hebben bij volledige transparantie en controle op de wijze van besluitvorming.

Gerelateerde berichten...

X