Belgische publieke organisaties niet klaar voor digitale modernisering

organisaties

Twee jaar covid-crisis hebben ook in de publieke sector de manier van werken ingrijpend veranderd. Unit4 onderzocht bij 75 Belgische organisaties uit de publieke sector hoe ze die periode evalueren. Uit het onderzoek is de belangrijkste vaststelling dat de mensen en de systemen niet klaar zijn om met verandering om te gaan. En het zal nog ruim 2,5 jaar duren eer het digitale transformatieproces afgerond is bij onze overheden. Positief is wel dat de betrokkenheid van de medewerkers er in die periode erg op verbeterde.

Uitdagende omstandigheden

De voorbije twee jaar waren bijzonder uitdagend voor de publieke sector. In vaak moeilijke omstandigheden kregen ze af te rekenen met een stijgende vraag naar hun diensten, voortdurend wijzigende werkomstandigheden en nieuwe (digitale) werkmethoden. En dat met vaak krappe budgetten. Immers, kosteneffectiviteit staat meer dan ooit centraal.

Verandering is moeilijk

De veranderende tijdsgeest (dus niet alleen corona) zorgt voor veel druk van stakeholders en burgers op deze organisaties om slimmer en transparanter om te springen met hun dienstverlening, processen en hun uitgaven.

Moeilijk verhaal

Maar die aanpassing blijkt een moeilijk verhaal. Zo geeft bijna de helft van de organisaties in de publieke sector aan dat zowel de medewerkers (48%) als het management (40%) zich tegen verandering verzet. Bovendien zegt een op de drie dat de medewerkers niet over de nodige professionele kwaliteiten beschikken. Dit, om zich snel aan te passen aan de nieuwe context.

En 53% geeft aan dat hun backoffice systemen niet voldoende wendbaar of aanpasbaar zijn. Drie kwart van de organisaties beschikt wel over systemen die geconnecteerd over de verschillende departementen heen. Wat toelaat om data over heel de organisatie te gebruiken.

Datasystemen niet up to date

Bij ruim de helft van de respondenten zijn nog steeds manuele handelingen nodig om software te ‘voeden’. En is compatibiliteit met andere systemen een issue. Slechts 6% beschikt over systemen waar een of andere vorm van manuele invoer niet nodig is. Nagenoeg allemaal hebben ze een digitale transformatie strategie. Die is volledig of grotendeels uitgerold. Gemiddeld duurt het bij de Belgische spelers in de publieke sector nog 2,5 jaar eer die strategie volledig geïmplementeerd zal zijn.

Migratie naar de Cloud, SaaS-toepassingen of AI

Meer dan een kwart van deze organisaties plant om ze in het komende jaar te gaan gebruiken. Ongeveer 10% zegt dat een grote aanpassing nodig is om dat te doen. Bij wie deze technologieën al in huis heeft, is dat gemiddeld sinds een jaar het geval.

De digitale transformatie heeft volgens bijna 9 op de 10 publieke organisaties overigens ook als gevolg dat hun medewerkers niet over de juiste capaciteiten beschikken. Of niet de juiste training krijgen om zich aan te passen.

Gerelateerde berichten...

X