Bewustwordingscampagne Data Privacy Week 2022

Shredder data privacy week 2022

De Data Privacy Week 2022 van 4 t/m 9 april 2022, is een week waarin particulieren kosteloos privacygevoelig materiaal kunnen inleveren bij een professioneel datavernietigingsbedrijf in de buurt.

Zorgvuldig omgaan met privacygevoelig materiaal geldt niet alleen voor bedrijven en overheden maar ook voor particulieren. In deze week willen CA+ gecertificeerde bedrijven voor archief, data en productvernietiging, zoveel mogelijk mensen bewust maken van het feit dat privacygevoelig materiaal niet in de oudpapierbak of de electronica-container thuis hoort. Ga hier zorgvuldig mee om en voorkom datalekken, is de boodschap.

Door het vele thuiswerken in de afgelopen maanden is het risico op datalekken groter. Document met vertrouwelijke gegevens zijn vaker in ons privébezit. Denk aan een belangrijk document dat we uitprinten om het net iets beter te kunnen lezen. We printen minder, maar wat we printen is vermoedelijk veel vertrouwelijker. Of een zakelijk documentje dat we op de privé laptop of andere datadragers opslaan, omdat dit zo uitkomt. Het gebeurt vaker dan dat je denkt.

In de week van de dataprivacy van 4 t/m 9 april 2022 – #DPW2022-, kunnen particulieren kosteloos privacygevoelig materiaal inleveren bij meerdere professionele en gecertificeerde bedrijven voor datavernietiging in Nederland. Welke bedrijven meedoen aan deze campagne is te lezen op de website: www.dataprivacyweek.nl Hierop staan ook de dagen, openingstijden en welke materialen je op een bepaalde locatie kunt inleveren.

Het CA+-keurmerk

Om 100% vertrouwelijke vernietiging te waarborgen is er nu het CA+ keurmerk met onafhankelijke en externe toetsing. De FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie) implementeert het. De CA+-gecertificeerde archief- en datavernietigingsbedrijven staan in een speciaal register. Deze bedrijven controleren en keuren jaarlijks.

Eens in de drie jaar vindt er een certificeringsaudit plaats door Kiwa Nederland. CA+-gecertificeerde bedrijven adviseren ook over wat er, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en de Meldplicht Datalekken, vernietigd moet worden. Dat is inclusief het juiste veiligheidsniveau en de juiste vernietigingsklasse.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...