6min Ondernemen

De cardioloog op je telefoon

De cardioloog op je telefoon

Partnerships versnellen innovatie

 

Al jarenlang wordt op congressen over zorginnovatie het futuristische voorbeeld aangehaald van een sensor die een hartprobleem voorspelt. De ambulance komt al aangesneld nog voordat de persoon in kwestie in de gaten heeft dat er iets mis is. Zo ver is het nog niet, maar Livv Mobile Health zet wel degelijk een grote stap in deze richting. Hun doel: hartzorg verplaatsen naar de eerste lijn en naar de zorgconsument. Een partnership tussen de cardiologen van Isala en telecomspecialisten met ervaring in persoonsalarmering zorgt voor versnelling van innovatie.

 

Iedere cardioloog ziet op zijn poli tientallen patiënten die last hebben van hartritmestoornissen of duizelingen, maar bij wie nooit goed kan worden vastgesteld van welk type stoornis ze nu precies last hebben. Met een zogeheten holteronderzoek kunnen patiënten 24 of 48 uur worden gevolgd, maar dan moeten de klachten wel net in die periode optreden. De volgende stap is een implanteerbare hartritmemonitor die patiënten langdurig volgt. Dit onderzoek is meteen een stuk duurder en wordt dus maar bij een deel van de patiënten uitgevoerd. Een voorwaarde is dat je bent doorverwezen naar een cardioloog, en zo ver komen veel patiënten niet eens. Zeer regelmatig doet de huisarts de klachten af als hyperventilatie. Mede doordat iedereen in zijn omgeving wel iemand kent die een van beide scenario’s is overkomen, melden mensen die sporadisch ritmestoornissen of duizelingen hebben zich niet eens bij hun huisarts. Ze maken zich best ongerust, maar ze hebben weinig vertrouwen dat er snel een goede diagnose kan worden gesteld en zien daarom maar van een gang naar de dokter af.

 

Overal een ECG

Telecomondernemer Sytse Boonstra – zelfs hartpatiënt – ging zich in de materie verdiepen. Hij ergerde zich eraan dat hij regelmatig naar het ziekenhuis moest voor een tien minuten durend onderzoek, dat hem door reistijd en wachttijd de hele ochtend kostte. Hij besprak het met zijn cardioloog van Isala Klinieken, Jaap-Jan Smit. Samen brainstormden ze over een plan voor een laagdrempelig mobiel apparaatje dat een ECG kan maken op het moment dat een patiënt of consument last heeft van klachten.

Zijn dochter Mirjam Boonstra, ook werkzaam in de telecom, pakte het idee van haar vader samen met de cardioloog verder op. Zij vertelt: “Je ziet veel soortgelijke initiatieven, maar die richten zich allemaal op de verzekerde zorg en de cardioloog, denk bijvoorbeeld aan Hartwacht van FocusCura. Wij willen juist de groep bereiken die nog geen patiënt is. Daarnaast willen we eerstelijns zorgverleners een laagdrempelige mogelijkheid bieden om zelf een ECG te maken, en dan niet alleen in hun spreekkamer maar ook mobiel. Denk naast huisartsen bijvoorbeeld ook aan thuiszorgverpleegkundigen en EHBO’ers op festivals.”

Twee jaar lang zochten de Boonstra’s en cardioloog Smit naar een geschikte tool. Ze kwamen uit bij Kardia Mobiel ECG van AliveCor, een langwerpig, plat apparaatje, iets groter en dikker dan een bankpas, waar je je duimen 30 seconden oplegt en die daarmee een 1-afleiding ECG kan maken. Boonstra: “De Kardia kan maar één afwijking volautomatisch vaststellen: boezemfibrileren. Bij alle andere afwijkingen in het ECG zegt hij: niet geclassificeerd. Verder komt het ook voor dat de automatische software van de Kardia het ritme onjuist interpreteert. Wij hadden daarom meteen helder dat wij de beoordeling van het ECG niet door een algoritme wilden laten doen, maar door mensen. Daarvoor zijn wij de samenwerking met Isala aangegaan. Samen hebben we een medisch callcenter opgezet waar de ECG-verpleegkundigen en holteranalisten de beoordelingen doen van de ECG’s die binnenkomen. Zij staan onder supervisie van een cardioloog.”

Zodra mensen een ritmestoornis voelen, activeren zij de Livv-app (beschikbaar voor Android en iOS) op hun mobiele telefoon. De app zorgt ervoor dat de metingen van de Kardia direct worden doorgestuurd naar het callcenter. De holteranalisten doen de eerste beoordeling van de ECG’s en vragen bij twijfel supervisie van de cardioloog. Het callcenter geeft de gebruikers van onze dienst advies. Dat kan zijn: er is niets aan de hand, maak je niet ongerust. Maar ook: ga naar je huisarts, of: meld je zo snel mogelijk in het ziekenhuis.”

 

Kruisbestuiving

Dit totale pakket wordt aangeboden door Livv Mobile Health, gevestigd op het Health Innovation Park (HIP) in Zwolle. Doel van Livv is om dure tweedelijns zorg te verplaatsen naar de eerste lijn en naar de zorgconsument. Boonstra: “Door vroegsignalering kan er veel eerder iets gedaan worden aan ritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren, en worden serieuzere klachten voorkomen. Als je bedenkt dat sommige a-symptomatische ritmestoornissen op den duur een TIA of herseninfarct kunnen veroorzaken, dan hebben we als maatschappij toch echt veel te winnen bij een goede screening van mensen met vage klachten of helemaal geen klachten. Je voorkomt erger en bespaart daarmee kosten.”

Voor Livv Mobile Health is dit voldoende reden om naast hartritmestoornissen ook oplossingen te ontwikkelen voor diabetes type 2, COPD en apneu. Ook hier zoekt het bedrijf de samenwerking met medisch specialisten, wetende dat juist op het snijvlak van verschillende disciplines de beste ideeën ontstaan. “Wij zijn gespecialiseerd in het gebruiksvriendelijk maken van technologie voor de consument. Medisch specialisten weten alles van een specifieke aandoening. We werken behalve met Isala ook intensief samen met VHD Alarmcentrale, het Nationaal Ouderenfonds en AliveCor. En we hebben bewust gekozen voor het HIP als vestigingslocatie. We zitten in één pand met andere innovatieve zorgondernemers. We helpen elkaar en profiteren van elkaars aanwezigheid. Wij geloven dat je innovatie kunt versnellen door kennis uit verschillende domeinen bij elkaar te brengen. Zorginnovatie moet je niet alleen willen doen. Doe het samen, dan kom je verder.”

 

Dataverzameling moet leiden tot meer inzicht

Een belangrijk nevendoel van Livv Mobile Health is het verzamelen van data over ritmestoornissen ter analyse. Iedereen die gebruikmaakt van de dienst geeft toestemming dat zijn of haar gegevens geanonimiseerd mogen worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Cardioloog Jaap-Jan Smit: “Om inzicht te krijgen in hoeveel mensen in Nederland er gebaat zijn bij het opsporen van ritmestoornissen zoals boezemfibrilleren, is het van belang het aantal mensen met deze klachten goed te registreren. Juist bij mensen die (nog) geen klachten hebben en geen last hebben van boezemfibrilleren, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Denk aan een herseninfarct met mogelijk blijvende invaliditeit. Daarom is meer onderzoek nodig en daar kan de toepassing van Livv Mobile Health bij helpen. Het is belangrijk om hiermee het nut van registratie aan te tonen.”