De hype cycle voor nieuwe technologieën

De hype cycle voor nieuwe technologieën

De Gartner hype cycles laten zien in welke fase een bepaald fenomeen zich bevindt. Dat bestrijkt de volledige levenscyclus vanaf de trigger die tot innovatie leidt, via de piek van opgeblazen verwachtingen, naar het dal van desillusie tot aan het plateau van productiviteit. In dit artikel kijken we naar nieuwe technologieën.

Gartner monitort in totaal een slordige 2000 technologieën. Uit die veelheid destilleert het onderzoeksbureau ongeveer 125 richtingen of thema’s. Vanwege de ons beschikbare ruimte kiezen wij een handjevol uit die overdaad.

De plek van een technologie op de hype cycle zegt niets over de termijn waarbinnen het op grote schaal zal uitrollen. Zo zit niveau 4 van autonoom rijden al bijna onderin het dal van desillusie. Toch verwacht Gartner dat het nog langer dan tien jaar zal duren voordat het daadwerkelijk als gangbaar product verkrijgbaar zal zijn. 5G daarentegen, nu nog bovenop de piek van opgeblazen verwachting, zal tussen twee tot vijf jaar breed zijn uitgerold.

Verbeterde mensen

Bio-chips in ons lichaam kunnen onder meer het glucoseniveau meten, zodat diabetici precies weten wanneer ze insuline in moeten nemen. Biotech – in de beginfase – maakt gekweekt of kunstmatig weefsel voor zogeheten zachte robots, dat kan reageren op prikkels zoals menselijke spieren.

Emotion AI – verschillende technologieën – kan emoties detecteren bij mensen, zodat een emotieve respons mogelijk is, afgestemd op de emotionele staat van iemand. Personificatie – wat nog vijf tot tien jaar onderweg zal zijn – gaat eigenlijk over privacy. Vanwege de AVG is het riskant geworden om persoonlijke informatie van bezoekers of klanten te verzamelen. Daarom worden persona’s gecreëerd van mensen, waar geen persoonlijke informatie bij komt kijken.

Digitale ecosystemen

Van de diverse technologieën die onder deze categorie vallen, noemen we alleen het gedecentraliseerde web, of Web 3.0. Deze verzameling van technologieën heeft tot doel het internet weer terug te krijgen van de digitale reuzen (Google, Facebook, Amazon enzovoort). Dat zij de voornaamste hubs op het internet zijn geworden, was niet de oorspronkelijke bedoeling. Met gedecentraliseerde web-stacks gebaseerd op block chain technologieën zouden internetbezoekers in staat moeten zijn hun eigen identiteit en dus hun eigen informatie te managen.

Communicatie en computing

Over 5G is al meer dan genoeg geschreven, dus wij beperken ons hier tot de zogeheten LEO satellieten. De gebruikelijke communicatie satellieten – zogeheten geostationaire satellieten –staan ongeveer 36.000 kilometer ver van de aarde en doen 24 uur over hun baan om de aarde. Met andere woorden, ze blijven ten opzichte van de aarde altijd op hetzelfde punt in de lucht. Ze zijn erg duur en erg traag naar hedendaagse begrippen (279 milliseconden responstijd).

LEO satellieten hebben een lagere baan om de aarde op ongeveer 500 tot 2000 kilometer hoogte. Hierdoor kan er met responstijden van één milliseconde worden gewerkt, wat nog beter is dan wat 5G belooft. En hun baan om de aarde duurt met ongeveer anderhalf uur aanmerkelijk korter. Met de hoge snelheid en lagere kosten zou internet wereldwijd beschikbaar moeten komen. Hiermee kunnen we de 48 procent van de huishoudens over de wereld die nog niet verbonden zijn met internet, nu aansluiten. Er komt daarmee een groot marktsegment bij en het stelt minder ontwikkelde landen in de gelegenheid mee te doen met de digitale transformatie.

 

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een lezing tijdens het Gartner ITxpo symposium in Barcelona in November 2019: ‘Hype Cycle for Emerging Technologies’, gepresenteerd door Brian Burke.