Hypercycle AI: Hoe dichten we de kloof tussen verwachting en realiteit?

AI oog

Volgens Gartners hypecycle staat Artificial Intelligence (AI) momenteel op de top van opgeblazen verwachtingen. Het vertrouwen in de mogelijkheden van AI reikt ongeveer tot in de hemel.

De meeste bedrijfsleiders geloven heilig in AI. Maar als we kijken naar de concrete toegevoegde waarde die AI vandaag de dag genereert, zien we een gapende kloof tussen de hooggespannen verwachtingen en de realiteit.

 

Kloof

Gartner VP en analist, Dave Aron, deelt AI op in drie onderdelen.

1) Computers die zich als mensen gedragen in spraak, bewegen, luisteren, kijken, reageren enzovoort. Denk aan chatbots en virtuele assistenten.

2) Verkrijgen van inzichten dankzij opgevoerde analytics in neurale netwerken. Dit levert betere voorspellingen op en patroonherkenning.

3) Automatisering, optimalisering en zelfherstellende vermogens.

De verschillende surveys van Gartner bewijzen dat er een kloof is tussen verwachtingen en realiteit. “Dat geldt eigenlijk voor de digitale transformatie in het algemene en voor AI in het bijzonder,” licht Aron toe. “Bij het publiek bestaat de veronderstelling dat AI en robots alles wel zullen fixen. Dat gaat van een imploderende zorgsector tot aan de vergrijzing en de demografische scheefgroei die dat veroorzaakt. De hype rondom AI loopt uit de hand en maskeert de werkelijkheid.”

Net als mensen

Een groot deel van die kloof laat zich verklaren door vooroordelen. Veel AI wordt nog als ‘spielerei’ benaderd. Aron geeft het voorbeeld van enkele researchers van de technische universiteit van Singapore. “Zij staken veel energie in het ontwikkelen van een robot die een IKEA-stoel binnen twintig minuten in elkaar kan zetten. Mijn eerste reactie was dat deze mensen betere projecten nodig hebben.”

Voor Aron is dit voorbeeld tekenend voor wat hij het ‘antropomorfische vooroordeel’ noemt. Alsof AI enkel bedoeld zou zijn om zich te gedragen als mensen. De paradox van Moravec stelt dat AI heel veel moeite heeft om handelingen te doen die voor mensen eenvoudig zijn. Tegelijkertijd kan AI weer juist met relatief weinig moeite handelingen doen of berekeningen maken die mensen niet of nauwelijks kunnen doen. “Dus,” benadrukt Aron, “vermijd dat antropomorfische vooroordeel, en zet AI in waar het ons daadwerkelijk helpt.”

Lees het hele verhaal online of in ICT.Magazine van april.

Gerelateerde berichten...

X