3min

New kids in town

New kids in town

Het is digitale transformatie wat de klok slaat: het creëren van economische waarde met data, algoritmen en softwarecode is hot. Per saldo betekent dit dat IT straks ook aan omzetkant mee telt en niet alleen maar geld kost. IT’ers praten graag, vaak en veel over nieuwe technologie, maar uiteindelijk wordt de slag naar digital vormgeven door mensen en is technologie slechts een middel.

 

Wie zijn de mensen die vooroplopen in het invullen van die digitale transformatie? Check de vacaturesites en je komt steeds vaker functies tegen als data scientist, sociaal marketeer, chatbot developer en UX designer. Deze ‘tech-savvy’ medewerkers zijn essentieel voor het transformeren van een groot bedrijf. Het zijn professionals die digitaal denken (en doen). Ze vertalen menselijke ideeën in digitale concepten en diensten. Daarbij hebben ze state of the art technologie nodig en willen ze snelheid maken bij de omzetting van idee naar realisatie. Deze mensen zijn daarom de nieuwe superusers. Voorheen was dit type veeleisende eindgebruiker vooral actief binnen de muren van de it-organisatie als programmeur. De nieuwe generatie superusers opereert vooral in de business. Met deze mondige, creatieve maar behoorlijk ongeduldige superusers moet een it-organisatie leren dealen.

 

Wat prima voldoet voor een ‘gewone’ eindgebruiker, is zelden goed genoeg voor de superuser. Waarom weken op iets wachten als je het zelf direct kunt regelen? Waarom een standaardapplicatie uit de dienstencatalogus accepteren wanneer je effectiever bent met een andere cloud-based applicatie? Superusers willen vrijheid, snelheid, geen gedoe en de tools om snel meters te maken.

 

Superusers vormen de ruggengraat van de digitale transformatie van ondernemingen. Alle reden dus om ze te helpen en niet dwars te zitten. Er is niet veel nodig om ze weg te jagen. Een te laag salaris werkt als permanente dissatisfier, maar halfbakken IT is ook een aanhoudende bron van frustratie. Werkgevers kunnen zich op dit vlak geen lakse houding veroorloven, want wanneer talent wegloopt, zakt de digitale ambitie als een kaartenhuis ineen.

 

Een grote onderneming had zijn ‘high potentials’ om reflectie gevraagd over hoe zij de it-dienstverlening ervaren. Hun antwoord was vernietigend: “traag, paternalistisch en ouderwets”. Het goede nieuws was dat HR recent product owner was geworden van de werkplek, servicedesk en dienstencatalogus. Daardoor kon de businesscase breder worden getrokken: werkplekdiensten zijn nu onderdeel van het binnenhalen en behoud van talent dat keihard nodig is om de digitale transformatie vorm te geven. Ofwel: IT en HR zetten zich samen in voor het optimaal ondersteunen van digitale professionals. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat er mooie kansen liggen voor IT om nauwer samen te werken met HR. Het betekent wel dat IT uit het eigen hok moet komen. Misschien is het een goed idee voor IT om de business en HR eens gelijktijdig uit te nodigen voor een kop koffie en een boom op te zetten over de new kids in town. Dan kunnen ze meteen ook plannen maken voor het organiseren en verhogen van de digitale fitheid van ‘gewone’ eindgebruikers.