6min Ondernemen

Uitvinder wifi pioniert verder met Internet of Everything

Uitvinder wifi pioniert verder met Internet of Everything

In onze huidige maatschappij is wifi inmiddels net zo gewoon als stromend water. Praktisch iedereen kent het en gebruikt het. Wat lang niet iedereen weet, is dat wifi een Nederlandse uitvinding is. Cees Links bedacht al in 1988 – een jaar of acht voordat het internet voor iedereen toegankelijk werd– het concept van de draadloze verbinding. Inmiddels pioniert hij verder in het Internet of Things, of, zoals hij het zelf liever noemt, ´het Internet of Everything´.

Behalve uitvinder van wifi is Cees Links tegenwoordig CEO en oprichter van GreenPeak Technology. Een bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling en productie van chips voor het Internet of Things (IoT).

cees Links
Cees Links

Maar eerst terug naar de begindagen van wifi. “Het idee ontstond bij de patatboer op Cityplaza in Nieuwegein”, vertelt hij ‘matter of fact’. “Daar bedachten we: zou het niet leuk zijn als we naast onze cordless telefoons ook cordless computers hadden? In die tijd waren net de eerste ´draagbare´ computers verschenen. De ontwikkeling – het uitvinden en het bij elkaar brengen tot een bruikbare technologie – was hard werken. Zo gingen er aan de huidige standaard (IEEE 802.11) stevige gevechten vooraf met IBM, Compaq en Intel. Ook het wereldwijd harmoniseren van de verschillende frequentiebanden van een enorme klus. Maar de moeilijkste opgave was toch om onze innovatie echt in de markt te krijgen.”

Steve Jobs

Het eerste wifi-product dat het team van Links naar buiten bracht, dateert van 1991. “Ik was apetrots”, vertelt hij, “want ik stond met een quote over draadloze netwerken in de Wall-Street Journal. Ik dacht: nu staan de klanten in de rij om die draadloze netwerken uit onze handen te trekken. Maar niets daarvan. Wij zijn in Nederland heel erg goed in het innoveren. Maar onze grote uitdaging is en blijft: hoe krijgen we een mooie innovatie echt in de markt en hoe zetten we dat om in een commercieel succes? Iedereen vond wifi wel interessant, maar was het wel betrouwbaar? Was het wel veilig? Was het wel gezond? Niemand wilde aan de wifi, tot wij eind 1998 een telefoontje kregen van één van de luitenants van Steve Jobs. Of wij die maandag daarop in Cupertino aan Steve Jobs een presentatie wilden geven. Hij wilde naast zijn desktop computers instappen in de portable light markt met laptops. Presenteren aan Steve Jobs verliep overigens heel gemakkelijk. Bij de eerste slide brak Jobs na een paar zinnen in op mijn verhaal en begon zelf te praten over wat hij wilde. En zo alle slides door. Aan het einde van de slides en zíjn verhaal, vroeg hij: is het duidelijk wat ik wil hebben? Nadat ik bevestigend had geantwoord, stond hij op en liep de kamer uit. Dat was mijn kennismaking met Steve Jobs.”

Nadat Apple wifi in de Apple iBook had geïntegreerd, stonden alle computerfabrikanten in de rij voor wifi. En de rest is geschiedenis. Links: “Je kunt dus ontzettend goed zijn in innoveren, maar om die stap naar de markt te kunnen zetten, moet je soms ook een beetje geluk hebben. Je moet op het juiste moment met exact het juiste product op de juiste plaats zijn.”

In de versnelling

In 2002 stapte Links uit de Wi-Fi Alliance en richtte GreenPeaks op. Onlangs verscheepte het bedrijf haar 100-miljoenste ZigBee chip. “Dat klinkt heel aardig”, relativeert Links, “maar reken even met mij mee. Er zijn 600 miljoen huishoudens aangesloten op internet. In ieder huis bevinden zich gemiddeld zo’n honderd apparaten die je aangesloten wilt hebben op het internet. Dat zijn 60 miljard apparaatjes. Dit jaar doen we 50 miljoen chips, wat betekent dat we in dit tempo nog 1000 jaar bezig zijn. Dus er moet nog heel veel gebeuren om die markt echt in de versnelling te krijgen.”

Al in 2001 sprak Links van het Internet of Everything. “Hier zal de komende jaren enorm veel innovatie komen”, voorspelt hij. “Des te belangrijker is het dat iedereen goed begrijpt wat dat IoE eigenlijk inhoudt. Veel van de gebruikte terminologie schept verwarring. Neem bijvoorbeeld de ‘fitness band’. De term is verkeerd en het hele concept wordt verkeerd gemarket. Ik word namelijk helemaal niet fit van die band. Het is gewoon een sensor die een paar dingetjes meet. In werkelijkheid is die fitness band in combinatie met IoE een lifestyle coach. Die heb ik in mijn telefoon en hij helpt mij gezonder te leven. Hij coacht mij, geeft mij aanwijzingen en af en toe een schop onder mijn achterste als ik te weinig beweeg. Natuurlijk heb ik daarvoor een sensor op mijn lichaam nodig, maar daar gaat het niet om. Vanuit de optiek van marketing gaat het helemaal niet over die fitness band, maar over de lifestyle coach. En die stap moeten we met zijn allen nog maken om het IoE echt te gaan begrijpen.”

Butler

Links noemt nog een ander voorbeeld. “Smart home of smart meter. Aan dat huis of die energiemeter is helemaal niets smart. Het zijn gewoon een handjevol sensoren die aan elkaar geknoopt zijn en iets vertellen aan de cloud. En in de cloud heb je data-analytics die iets kunnen doen met die gegevens. Iedereen kent ongetwijfeld dat moment dat je partner op vakantie ineens vraagt: weet je zeker dat de achterdeur op slot is? Nu hebben we wel allemaal centrale deurvergrendeling in onze auto, maar niet in ons huis. Zou het niet mooi zijn als we gewoon allemaal een butler hadden? Een hulpje die heeft geleerd dat het niet normaal is dat de achterdeur niet op slot is als er niemand in huis is. Die butler doet gewoon de deur op slot en stuurt mij daarvan een berichtje. Dat is waar het over gaat. Niet over smart home en niet over IoE. Het gaat over butlers, lifestyle coaches, mantelzorgers, en noem maar op. Alle techniek die je daarvoor nodig hebt, hoeft niet in de picture te staan. Zij ondersteunen slechts datgene waar het echt over gaat. Waar het om gaat, is wat je ermee kunt doen.”

Dit artikel is een bewerking van de presentatie die Cees Links gaf tijdens de Avond van de Digitale Economie op 3 september.