Blokhuis: jaarlijks 4 miljoen euro naar onderzoek Lifelines tot 2024

Data- en biobank Lifelines krijgt tot 2024 jaarlijks 4 miljoen euro. In 2019 start een derde onderzoeksronde waarbij alle deelnemers weer worden benaderd.

In het project Lifeline is informatie over de gezondheid van drie generaties inwoners in de noordelijke provincies gedurende dertig jaar verzameld. De RUG en het UMCG houden de basisinfrastructuur van Lifelines in stand.

De drie noordelijke provincies zien kansen om projecten rond Lifelines te ondersteunen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

 

Preventie

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Lifelines is een heel bijzonder project.  De laatste jaren is een schat aan waardevolle informatie verzameld. Met deze extra investering voor een volgende onderzoeksronde verwachten we nog meer verdieping en praktisch toepasbare kennis. Bijvoorbeeld op de terreinen van leefstijlinterventies en preventie. Iedereen in Nederland, en natuurlijk ook daarbuiten, heeft baat bij de kennis die door Lifelines in onze noordelijke provincies wordt opgedaan.”

UMCG-bestuursvoorzitter Jos Aartsen is blij met steun. “Dit betekent dat we de data- en biomaterialenverzameling verder kunnen uitbreiden. De wetenschappelijke waarde ervan wordt zo vergroot. Met deze gegevens kunnen wetenschappers onderzoek doen die belangrijke kennis oplevert over preventie van ziekten en gezond ouder worden. Dat is van groot maatschappelijk belang. Wij zijn de Lifelines-deelnemers dan ook erg dankbaar dat zij dit mogelijk maken”.

Hoe de derde onderzoeksronde er precies uit gaat zien is nog niet bekend; bij de opzet wordt in ieder geval gekeken naar nieuwe technologische mogelijkheden en veranderingen in onderzoeksmethoden.

 

Spin-off

Lifelines heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor substantiële spin-off, zowel wetenschappelijk, als maatschappelijk en economisch. Op basis van Lifelines-gegevens zijn inmiddels meer dan 450 onderzoeksaanvragen goedgekeurd en bijna 250 wetenschappelijke publicaties tot stand gekomen.

Door Lifelines is er nu meer inzicht in risicofactoren. Ook is er nu eerdere signalering van eventuele afwijkingen bij deelnemers. Zo ontstaat betere preventie, en vroege diagnose en behandeling. De derde onderzoeksronde draagt naar verwachting opnieuw bij aan bedrijvigheid in de regio.

 

Lifelines

Lifelines ging in 2006 van start en verzamelde in de afgelopen jaren van zo‘n 167.000 deelnemers in twee onderzoeksrondes data uit vragenlijsten en metingen, en ook biomaterialen.

Hierdoor is een wereldwijd unieke onderzoeksinfrastructuur ontstaan voor de verzameling, opslag en uitgifte van data en biomaterialen. Deze worden anoniem beschikbaar gesteld aan wetenschappers voor onderzoek naar het voorkómen of vroegtijdig signaleren van ziekten. Ook onderzoek naar mechanismes van veroudering en het ontstaan en de ontwikkeling van (chronische) ziekten komt dankzij het project sneller en beter van de grond.

Gerelateerde berichten...

X