Blootstelling cyberrisico lastig te beoordelen

cybercriminelen

Onderzoek toont aan dat 54% van de wereldwijde organisaties vindt dat hun cyberrisico-beoordelingen niet geavanceerd genoeg zijn. Dit leidt tot blootstelling aan ransomware, phishing, IoT en andere dreigingen. Respondenten, onder wie 202 uit Nederland, geven daarbij ook aan dat te complexe IT-stacks en het gebrek aan bewustzijn van het leiderschap de problemen verergeren.

Handmatige benadering

Veel Nederlandse organisaties worstelen met handmatige benaderingen voor het in kaart brengen van aanvalsoppervlakken (25%) en 28% meldt problemen bij het werken met meerdere IT-stacks. Dit kan verklaren waarom slechts 40% in staat is om een van de volgende zaken nauwkeurig te beschrijven op basis van risicobeoordelingen:

Ongeveer een derde van de Nederlandse IT- en zakelijke besluitvormers die Trend Micro heeft geïnterviewd, zegt dat het beoordelen van risico’s het belangrijkste aandachtsgebied is bij het beheer van aanvalsoppervlakken waarmee ze worstelen. Als gevolg hiervan voelt meer dan 80% zich blootgesteld aan ransomware, phishing en IoT-aanvallen.

Kansen voor partners

Het onvermogen van organisaties om risico’s van een aanval nauwkeurig in te schatten, houdt ook bedrijfsleiders in het ongewisse. 46% van de Nederlandse respondenten worstelt met het kwantificeren van risicoblootstelling aan het management en slechts 4% gelooft dat hun C-suite het cyberrisico op dit moment volledig begrijpt. Dit biedt een duidelijke kans voor organisaties om de expertise van partners in te zetten.

Twee vijfde (38%) van de Nederlandse respondenten heeft al geïnvesteerd in een platformgebaseerde benadering voor het beheer van aanvalsoppervlakken, terwijl de helft (47%) van de respondenten zegt dat te willen doen. Van degenen die de overstap al hebben gemaakt, zijn snellere identificatie van inbraken (31%), verbeterde zichtbaarheid 29%) en lagere kosten (29%) de meest genoemde voordelen.

Over het onderzoek

Trend Micro gaf Sapio Research de opdracht om 6.297 IT- en zakelijke besluitvormers in 29 landen te interviewen om het onderzoek samen te stellen.

Gerelateerde berichten...