Boete KPN voor te beperkt openstellen glasvezelnetwerk van de baan

KPN op de muur

De boete die KPN in 2015 van het ACM kreeg wegens het te beperkt openstellen van het glasvezelnetwerk is definitief geschrapt. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) maakte de boete van 2 miljoen euro ongedaan.

Dat stelt het College van Beroep in het Bedrijfsleven CBb in een uitspraak in de boetezaak SDF-backhaul. Deze techniek werd op het netwerk van KPN toegepast om sneller internet en betere televisiediensten te kunnen aanbieden. Zo kon ook interactieve tv verder groeien.

 

Herroepen

Volgens het ACM zou KPN concurrenten niet vooraf hebben geïnformeerd  over de nieuwe diensten op het netwerk. Het CBb vindt van niet en vernietigde ook een eerdere uitspraak van de Rechtbank Rotterdam vernietigd. Daarmee is het boetebesluit herroepen.

Het CBb vindt dat KPN niets te verwijten valt, omdat er geen sprake is van een overtreding. KPN publiceerde destijds geen officiële aankondiging, maar had deze ‘SDF-backhaul’ vanaf 2006 wel aangeboden als pilot. Andere telecomaanbieders, ook die op het netwerk van KPN opereren, wisten daardoor wel degelijk van deze techniek. Daarmee is volgens het CBb voldaan aan de eisen van de ACM.

 

Concurrentie

Telecompartijen hebben toegang nodig tot het netwerk van KPN om te kunnen concurreren met KPN. Deze partijen zullen ook toegang moeten krijgen tot nieuwe technieken op het netwerk van KPN waarmee zij sneller internet en betere televisiediensten (zoals interactieve televisie) kunnen aanbieden. Vanaf circa 2006 was SDF zo’n nieuwe techniek.

Op grond van de marktanalysebesluiten moest KPN toegang tot de SDF-backhaul glasvezelkabel aanbieden. Dit betrof de verbinding tussen de straatkast en de centrale. Zonder deze verbinding waren alternatieve aanbieders technisch niet in staat om zelf SDF-toegang tot het netwerk van KPN te realiseren. Voor eventuele toetreding tot de nieuwe SDF technologie waren de tarieven en andere voorwaarden van groot belang. Een te hoog tarief of onaantrekkelijk uitvoering van de dienst kon belemmerend werken voor toetreding.

De ACM ziet erop toe dat KPN toegang tot haar netwerk blijft bieden. Naleving van de spelregels zorgt ervoor dat telecommarkten goed blijven werken voor mensen en bedrijven.

Gerelateerde berichten...

X