Bruins: snelle volledige digitalisering van uitwisselen zorggegevens

Tweede Kamer

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg wil digitale uitwisseling van zorggegevens wettelijk verplicht gaan stellen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer deze week. Voor het opschalen van digitale gegevensverwerking is tot 2022 in elk geval 400 miljoen euro beschikbaar.

Bruins schrijft: “Mijn ambitie is dat de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in rap tempo volledig digitaliseert waardoor ook patiënten al hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Met meer regie door de overheid dan tot nu toe, met meer tempo en met een wettelijke verplichting.”

De minister stelt in zijn brief dat er nu nog teveel vermijdbare voorkomen in de sector. Dat komt vooral doordat zorginstellingen en artsen te weinig of niet op tijd gegevens doorsturen. Hierdoor moeten onderzoeken bijvoorbeeld dubbel gedaan worden.

Ergernis nummer 1 bij patiënten, steeds weer opnieuw het zelfde verhaal vertellen bij een andere arts, moet zo ook worden opgelost. Ook de grootste ergernis van zorgverleners: telkens weer overtypen van gegevens met grote kans op fouten en ten koste van veel tijd, wordt zo aangepakt.

Volgens de minister moet daarvoor snel werk gemaakt worden van het op elkaar aansluiten van technische standaarden bij de diverse instellingen. Ook voorzieningen op regionaal niveau, zoals huisartsen en apotheken, moet hierin mee.

 

KPMG

Het besluit is een vervolg op een brief van Bruins uit oktober 2018. Daarin stelt hij dat het ministerie van VWS een grotere rol wil in de digitalisering van de zorgsector.

Volgens de minister gaat de voortgang daarvan over de hele linie niet snel genoeg. Hij baseert zijn plannen op het rapport Outcome-doelen in kaart dat KPMG in opdracht van het Informtiebraad heeft opgesteld.

Het rapport beschrijft een aantal knelpunten, waarvan een aantal nog steeds of slechts deels is opgelost. Vooral gebrek aan landelijke infrastructuur en een algeheel masterplan speelt volgens Bruins de sector parten.

 

Fax

Zo is de fax nog steeds vrij algemeen in gebruik. Zorgverleners besteden veel tijd aan heen-en-weer faxen of gegevens branden op DVD. “Mensen moeten te vaak opnieuw hun verhaal vertellen terwijl ze denken ‘dokter dat weet u toch wel’. Daarom moet digitaal het nieuwe normaal worden.”

 

AVG

Om een wet te maken die gegevensuitwisseling in de zorgsector verplicht stelt, moeten minister en Kamer wel goed kijken naar de sinds mei 2018 ingevoerde AVG. Die verbiedt namelijk het verwerken van deze informatie. Dit kan wel als er expliciete toestemming is of als het nodig is voor een goede behandeling. Maar dit is aan bepalingen en voorwaarden gebonden.

In zulke gevallen treedt ook de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (de WGBO). in werking. Deze wet stelt dat medische gegevens alleen als de patiënt toestemming geeft, aan een andere arts gestuurd mogen worden.  De minister gaat in de plannen ook naar deze wet kijken.

 

Opschalen

Van het beschikbare geld voor het opschalen worden worden om te beginnen versnellingsprogramma’s bij de GGZ, ziekenhuizen en behandelcentra opgesteld.

Later dit jaar volgen onder andere de geboortezorg, de huisartsen en GGZ-therapeuten. Ook de langdurige zorg wordt in de plannen meegenomen. De doorontwikkeling van de PGO staat ook op het lijstje van de minister. Het is de bedoeling dat deze Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor patiënten naadloos gaat aansluiten op die van artsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

 

Gerelateerde berichten...

X