Cloud-sector gematigd positief over marktanalyse ACM

cloud

De Nederlandse cloud- en hostingector heeft met belangstelling kennis genomen van de marktstudie over clouddiensten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). “We herkennen ons in de analyses. Maar missen in de studie wel aanbevelingen voor het oplossen van de dominantie van Amerikaanse aanbieders,” stelt branche-organisatie Dutch Cloud Community (DCC).

Clouddiensten essentieel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meent dat clouddiensten essentieel zijn voor digitalisering. En voor de digitale economie. Nederland loopt ten opzichte van de rest van Europa voorop met de inzet van cloud. In de marktstudie deelt de ACM de marktvoorspellingen voor de komende jaren. De analisten laten weten dat de komende drie jaar de markt voor clouddiensten in Europa zal verdubbelen.

Ook wordt er geconstateerd dat drie Amerikaanse aanbieders een te dominant marktaandeel hebben. De oorzaak hiervoor is het gebrek aan interoperabiliteit en portabiliteit. Beide werpen drempels op voor afnemers om meerdere clouds te kunnen combineren en om gemakkelijk van cloudleverancier te wisselen. Dat kan marktverstorend werken, concludeert de ACM.

Cloudsector herkent zich in conclusies

De Dutch Cloud Community, brancheorganisatie voor de cloud- en hostingsector, herkent zich in de analyses van de ACM. “We zijn blij met hun conclusie dat clouddiensten de hoeksteen zijn van digitalisering en de digitale economie, en dat concurrentie en het voorkomen van dominantie nodig is voor een gezonde markt,” luidt het in een persbericht. “Ook kleinere, Nederlandse spelers moeten goede kansen op de markt van clouddiensten hebben. Niet alleen vanuit het perspectief van marktwerking, maar ook voor het verbeteren van de digitale soevereiniteit.”

De aanbevelingen van de ACM voor het expliciet maken van verplichtingen voor interoperabiliteit en portabiliteit in de Digital Market Act (DMA) en de Data Act zijn volgens de DCC terecht. “Dat dwingt aanbieders tot actie en verkleint daarmee het risico op lock-in.” Afnemers kunnen zo makkelijker wisselen van cloud service provider, en kleinere aanbieders krijgen de mogelijkheid om mee te kunnen doen bij afnemers met een multi-cloud strategie.

Amerikaanse partijen dominant

Tegelijkertijd mist de branche-organisatie in het rapport de analyse en aanbevelingen voor het oplossen van de root-causes van de dominantie van de Amerikaanse aanbieders. “De ACM kiest voor regulering: het steviger inzetten op verplichtingen voor portabiliteit en interoperabiliteit. De vraag waarom de Amerikaanse partijen zoveel meer konden profiteren van het schaalvoordeel dan Europese aanbieders, blijft onbeantwoord,” meent de DCC.

Factoren die een rol spelen

De sector onderkent drie andere factoren die, in plaats van portabiliteit, een veel grotere rol spelen. Ten eerste de effecten van de publieke sector als afnemer van cloud. In de Verenigde Staten omarmde de overheid al vroeg publieke cloudservices en dat heeft bijgedragen aan een sterke positie voor de genoemde spelers in hun thuismarkt.

In Europa echter, werd in de meeste lidstaten de inkoop van publieke cloud services door de overheid verboden. Zo kregen kleinere spelers geen toegang tot die markt. Dat effect werd versterkt door het feit dat Europese overheden voor hun private clouds wel de technologie van partijen als Microsoft, VMware en Oracle inzetten, die daarmee de expansie van hun mondiale cloud services konden financieren.

Gefragmenteerde markt

Daarnaast zijn er forse drempels voor de expansie van kleinere Europese aanbieders in de sterk gefragmenteerde Europese markt. Hierdoor zijn er nauwelijks Europese aanbieders bijgekomen met een vergelijkbare schaal als hun Amerikaanse concurrenten. Als derde oorzaak noemt DCC dat de kosten van regulering onevenredig zwaar drukken op kleinere spelers.

“Als er te weinig wordt gedaan aan die drie factoren is het wat ons betreft verre van vanzelfsprekend dat de aanbevelingen van de ACM in de praktijk het beoogde effect gaan hebben,” schrijft de DCC.

Gerelateerde berichten...