Convenant afscherming bezoekadres Handelsregister politici

Doxing Handelsregister persoonsgegevens

Gisteren kwam een convenant tot stand voor de afscherming van bezoekadressen van politici in het Handelsregister. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kamer van Koophandel (KVK) en de verschillende beroepsverenigingen nemen eraan deel.

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld wethouders en raadsleden en hun partners en eventuele huisgenoten met een eigen onderneming hun bezoekadres voortaan eenvoudig afschermen in het Handelsregister. Dat voorkomt intimidatie en doxing.

Bijna de helft (49%) van de decentrale politieke ambtsdragers als burgemeesters, waterschapsbestuurders en Statenleden kreeg het afgelopen jaar te maken met agressie of intimidatie. In 2014 was dit nog 26%. De laatste twee jaar is sprake van een forse toename, zowel van minder ernstige als ernstig ervaren incidenten. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022).

Afschermen

Kamer van Koophandel (KVK): ‘Helaas komen intimidatie en verschillende vormen van dreiging aan huis steeds vaker voor. KVK vindt het belangrijk dat politieke ambtsdragers in een veilige omgeving hun maatschappelijke rol kunnen vervullen en juicht het toe dat er nu wettelijke mogelijkheden zijn om hun bezoekadres af te schermen.’

Het convenant is ondertekend door de volgende beroepsverenigingen of vertegenwoordigers van beroepsgroepen:

  • het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
  • de bestuurlijk vertegenwoordiger namens Commissarissen van de Koning
  • de Kring Voorzitters van Waterschappen (KVW)
  • de Wethoudersvereniging
  • de bestuurlijk vertegenwoordiger namens gedeputeerden
  • de Vereniging Dagelijks Bestuurders Waterschappen
  • de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  • Statenlidnu en de Vereniging Belangenbehartiging Algemeen Bestuurders van Waterschappen
Datavisie Handelregister

Het afschermen van het bezoekadres van politieke ambtsdragers en hun partners/huisgenoten in het Handelsregister is onderdeel van de Datavisie Handelsregister van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is een belangrijke bron voor veilig en verantwoord zakendoen. De afgelopen jaren hebben echter steeds meer ondernemers last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens.

Minister Adriaansens (EZK) neemt daarom acht maatregelen in het Handelsregister, zodat de privacy en daardoor ook de veiligheid van ondernemers omhoog gaat. Tegelijkertijd blijft het mogelijk bepaalde gegevens te controleren om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te behouden en fraude tegen te gaan.

Minister Hanke Bruins Slot: ‘Het is echt zorgelijk dat dit soort maatregelen nodig zijn. Bedreigingen van politieke ambtsdragers, online én offline, zijn onacceptabel. Het afschermen van bezoekadressen in het Handelsregister maakt het werken voor bijvoorbeeld raadsleden en hun gezin veiliger. Dit helpt om hun woonomgeving te beschermen’.

Lees ook:
  • Alle eenmanszaken kunnen gegevens afschermen
  • Qualys: ‘Groeiende complexiteit rondom security heeft compleet inzicht nodig’

Gerelateerde berichten...