Coronacrisis versterkt digitaliseringstrends en risico’s voor financiële sector

fintech neergaande lijn

De coronacrisis versterkt zowel digitaliseringstrends als risico’s voor de financiële sector. De aanhoudende lage rente, voortschrijdende digitalisering en toenemende aandacht voor verduurzaming zijn daarvan de meest invloedrijke.

Dat valt te lezen in Trendzicht, de jaarlijkse analyse van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De onvoorziene ontwikkelingen lijken volgens de Autoriteit vooral te versterken wat al gaande is. Zo lijkt de coronaschok de terugkeer naar een hogere rente een paar jaar te hebben uitgesteld en de digitaliseringstrends te versnellen.

Ook versterkt deze crisis waarschijnlijk de door protectionistische motieven ingezette trend om mondiale productieketens meer regionaal te gaan organiseren. Dit kan op langere termijn ook gevolgen hebben voor de nu zeer internationaal georiënteerde financiële markten.

Afhankelijk

Het Europese bedrijfsleven is nog steeds sterk afhankelijk van bankfinanciering. Betere toegang tot de kapitaalmarkten kan de economie robuuster maken, zeker in crisistijd als bankenbuffers onder druk staan. De toegenomen concurrentie tussen handelsplatformen staat op gespannen voet met het streven naar een gemeenschappelijke Europese kapitaalmarkt, omdat de handel versnippert.

Trendzicht beschrijft het belang van transparantie tussen platformen, zodat één virtuele Europese liquiditeitspool kan ontstaan met behoud van concurrentie. Steeds meer bedrijven zoeken toegang tot persoonlijke financiële data. Technologische ontwikkelingen maken dit makkelijker, ook Europese regelgeving stimuleert dit. Er ontstaan nieuwe marktstructuren, waarbij fintech-bedrijven en techgiganten zich op het terrein van financiële dienstverlening begeven.

Hoewel dit innovatie en concurrentie stimuleert en daarmee in het voordeel van consumenten kan zijn, ontstaan er volgens de AFM tegelijk nieuwe risico’s. Sommige innovaties ondermijnen het klantbelang. En er ontstaan nieuwe toezichtvraagstukken, zoals complexere IT-risico’s, de noodzaak om beter samen te werken met data toezichthouders en de afhankelijkheid van techgiganten.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...