Hugo de Jonge op Health Valley: maak maximaal gebruik van technologie

Dat zegt minister van VWS, Hugo de Jonge, keynote spreker op Health Valley. “Veranderingen komen niet van de grond als iedereen op zijn eiland blijft zitten. Werk samen en laat je daarbij niet beletten door financiële schotten.”

De Jonge: “Om de zorg ook op lange termijn betaalbaar en toegankelijk te houden, is het onontkomelijk dat we het anders gaan organiseren. ‘Anders organiseren’ betekent onder meer vol inzetten op preventie en maximaal gebruikmaken van technologie.”

 

Health Valley

De Jonge ziet het tijdens zijn werkbezoeken maar al te vaak: de partij die investeert in zorgvernieuwing is niet degene die de financiële baten ervan ervaart. Denk aan een gemeente die wil investeren in preventie, maar de zorgverzekeraar er vandoor ziet gaan met de grootste vruchten.

“Veel zorginnovatie komt hierdoor niet van de grond. Daar moeten wij als overheid wat aan doen. Traditioneel zijn wij van ‘de regels en de pegels’. We maken wetten en verdelen het geld dat we eerst bij de burgers ophalen. Maar dat is niet genoeg om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.”

“We moeten zorg anders gaan organiseren en daarvoor is het nodig dat ook wij als overheid anders gaan opereren. We moeten zorg over de domeinen heen gaan inrichten, de financiële schotten tussen verzekeraars, gemeenten en zorgkantoren/CAK moeten verdwijnen. En dat kan. Er is een Duitse gemeente waar de financiers van zorg samen aan tafel zijn gaan zitten om te onderzoeken: waar ligt onze gezamenlijke businesscase? Die gemeente zet nu vol in op preventie en behaalt mooie resultaten. De investeringen en baten worden eerlijk verdeeld. Die kant moeten wij ook op.”

Dit soort samenwerkingsverbanden ontstaat niet vanachter een bureau. En dus moet de overheid het land in, vindt De Jonge.

Anders organiseren kan volgens De Jonge op verschillende manieren. De meest voor de hand liggende is vol in te zetten op preventie, zodat er geen zorg nodig is. De Jonge gelooft dat apps, stappentellers en slimme horloges daarbij kunnen helpen.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van juni.

Gerelateerde berichten...

X