De­ven­ter Zie­ken­huis start met thuis­me­ten bij hart­fa­len

hartfalen

Hartpatiënten van het Deventer Ziekenhuis gaan starten met ‘thuismeten’. Het zijn patiënten met hartfalen die met behulp van een app hun bloeddruk, hartslag, gewicht en klachten vanuit huis monitoren.
Ze staan er echter niet alleen voor, want een verpleegkundige van het ziekenhuis monitort de gegevens en begeleidt patiënten waar nodig. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis te komen.

Ziekte-inzicht

Patiënten met hartfalen hebben vaak meerdere controle-afspraken in het ziekenhuis. De controles op de hartfalenpoli kunnen beperkt worden door thuismetingen. Met een app kunnen patiënten thuis metingen doen, wanneer het uit komt. Het zorgt ervoor dat de zorgverleners meer inzicht krijgen in de gezondheidstoestand van de patiënt en sneller Hierdoor kan op het juiste moment zorg verleend worden. Daarnaast biedt de app voor de patiënt inzicht in zijn eigen ziekte, waardoor die in toenemende mate zelf (indien mogelijk) leert bijsturen.

Thuismeten via een app

Patiënten kunnen thuis, op een laagdrempelige manier, regelmatig hun gegevens invoeren in de app. Het gaat bijvoorbeeld om metingen van de bloeddruk, naleven van een gezonde levensstijl en het bijhouden van het gewicht.

Via de bijbehorende Luscii app worden de meetgegevens ingevoerd en automatisch doorgestuurd naar het Deventer Ziekenhuis. Ook vullen patiënten via de app regelmatig een vragenlijst in over hun klachten. Met deze meetgegevens ziet de verpleegkundig specialist vanuit het ziekenhuis hoe het thuis gaat. Ze bekijkt met regelmaat deze metingen en krijgt een melding wanneer er afwijkende waarden zijn. Bij afwijkende waarden belt de verpleegkundige van het Deventer Ziekenhuis met de patiënt om samen te kijk wat er moet gebeuren. Zo nodig overlegt de verpleegkundig specialist met de cardioloog. De applicatie is ontwikkeld door Luscii. Dit bedrijf ontwikkelt toepassingen voor thuismeten en beeldbellen

Kleine groep van start

Er wordt gestart met een kleine groep van 20 patiënten, dit om eerst ervaringen op te halen in het monitoren van patiënten hartfalen op afstand. Als dit goed gaat kunnen meer patiënten op deze wijze gemonitord gaan worden. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen worden door de cardioloog, verpleegkundige of verpleegkundig specialist aangemeld. Voordat ze gaan starten krijgen ze uitgebreide informatie over het thuismeten en hoe je er praktisch mee werkt.

Gerelateerde berichten...

X