Door cocreatie wordt innovatie effeciever

Samenwerking en zelfs cocreatie wordt steeds belangrijker voor organisaties in de bouw en ICT. Door het aangaan van partnerships, allianties en andere samenwerkingsverbanden kunnen bedrijven de efficiency verbeteren. Maar er is meer. De kwaliteit van de dienstverlening kan worden verhoogd en samen met de diverse partners kan er op basis van co-creatie effectiever aan innovatie worden gewerkt. Dat stellen Jonathan van Den Dool en Ramon Abbenhuis, beiden werkzaam als consultant bij supply chain specialist Supply Value. Hun beweringen staven ze met een onderzoek.

Dat de aandacht voor en ervaring met samenwerkingsverbanden groeit, biedt volgens de onderzoekers nog geen garanties voor succes. In de praktijk behalen veel partnerships niet de beoogde doelstellingen. Vaak gaat het namelijk om complexe trajecten. Ons onderzoek naar kritische succesfactoren voor ict-projecten (46) en projecten in de bouw (44) werd uitgevoerd via een survey. Als basis voor de onderzoeksopzet interviewden wij zes industrie-experts.

Het onderzoek gebruikt de Kralijc matrix. Dit geeft aan wanneer een project vanwege de hoogte van de complexiteit en de financiële waarde wordt geclassificeerd als strategisch. Dit soort projecten kunnen het beste worden gemanaged door lange termijnrelaties gericht op samenwerking. Omdat projecten in de ICT en bouwindustrie vaak strategisch zijn vanwege de hoge risico’s en de hoge kosten, kozen we ervoor deze twee industrieën te onderzoeken.

 

Geen ict-projecten

Bijkomende complexiteitsfactoren hangen samen met de vaak ongelimiteerde hoeveelheid aan mogelijkheden die ICT biedt. Meestal moeten nieuwe ict-systemen ook nog aan andere bestaande systemen worden gekoppeld. Dit blijkt tijdens de uitvoering vaak veel ingewikkelder dan was voorzien. Het is voor de opdrachtgever belangrijk om zich te realiseren dat ict-projecten eigenlijk businessprojecten zijn. Het draait om een optimalisatie die wordt ondersteund door ICT. Dit leidt in de regel ook tot nieuwe processen. Partnerships, cocreatie en een gedeelde lange termijnvisie zijn dus cruciaal.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van september.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X