Drie op de vier IT-beslissers zien native mobiele apps als nieuwe legacy

Bijna driekwart van de IT-beslissers voorziet dat native mobiele applicaties de legacy van de toekomst worden. Dit blijkt uit een enquête die OutSystems, leverancier van het gelijknamige enterprise Rapid Application Delivery (RAD) platform, heeft uitgevoerd onder meer dan 200 Nederlandse IT-beslissers van enterprise bedrijven en overheidsorganisaties.

De belangrijkste resultaten:

  • 80 procent van de ondervraagden ziet het verhogen van de productiviteit en het vergroten van het aanpassingsvermogen van zijn IT-organisatie als de belangrijkste speerpunten voor de nabije toekomst. Andere focusgebieden die veel worden genoemd, zijn het ontwikkelen van mobiele applicaties, migratie naar de cloud en het uitfaseren van legacy-systemen.
  • Vrijwel zonder uitzondering zien de ondervraagden een RAD-platform als hét middel om de productiviteit te verhogen, temeer goede programmeerkennis en -vaardigheden steeds schaarser worden. Het is niet voor niets dat 77 procent van de IT-beslissers het gebruik van 3GL-talen ziet als het onvermogen van de IT-sector om snel innovaties door te voeren.
  • 1 op de 10 respondenten verwacht met een RAD-platform een 25 procent hogere productiviteit te halen dan met traditionele programmeertalen als Java en C#. 7 op de 10 verwachten een productiviteitsverbetering tussen de 100 en 500 procent en 2 op de 10 verwachten zelfs een meer dan 500 procent hogere productiviteit te realiseren wanneer gebruikgemaakt wordt van een RAD-platform.
  • Van de opgeleverde applicaties draait verreweg het merendeel (85%) in de cloud (private, public of hybride), 15 procent draait on premise. De hybride cloud is de meest voorkomende vorm (60%), gevolgd door de private cloud (28%) en de publieke cloud (12%).
  • 72 procent van de respondenten bestempelt native mobiele apps als de nieuwe legacy.

Willem van Enter, algemeen directeur van OutSystems Nederland: ‘Het onderzoek maakt duidelijk dat het grootste deel van de Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties RAD-platformen niet als bedreiging ziet, maar juist als kans om de verscheidenheid aan uitdagingen waar zij zich voor geplaatst zien het hoofd te bieden. Denk hierbij aan het verhogen van de productiviteit, het vergroten van het aanpassingsvermogen van de organisatie en het snel ontwikkelen van mobiele applicaties. Hierdoor kan men veel sneller dan met traditioneel programmeren tegemoet komen aan de behoeften van de business. Organisaties die agile en innovatief willen zijn om adequaat in te spelen op kansen in de markt, kunnen simpelweg niet meer zonder het gebruik van een RAD-platform.’

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...