Factsheet DDA en ICTRecht factsheet rond privacywetgeving GDPR

De Dutch Datacenter Association (DDA) en ICTRecht publiceren vandaag een Engelstalige factsheet over wet- en regelgeving rond privacy in de EU. Aanleiding is vooral de Europese privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation). Deze nieuwe wet gaat in mei 2018 in.

Deze Europese wet moet ook de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Het document geeft bedrijven die privacygevoelige data opslaan in Nederland of vanuit Nederland distribueren, inzicht in de regels waaraan zij straks moeten voldoen.

 

Strikter

Volgens de brancheorganisatie van datacenters in Nederland (DDA) is dat belangrijk. De nieuwe Europese wet is namelijk nog strikter op het gebied van data- en privacybescherming dan de Nederlandse. Tegelijk moeten informatiestromen onder de nieuwe wet ongehinderd door de hele EU en alle lidstaten kunnen stromen.

Volgens de opstellers is data snel een van de meest waardevolle assets van bedrijven en organisaties geworden. Privacy en bescherming van data staan wereldwijd hoog op de agenda. Met de komst van de nieuwe wet zag DDA de urgentie om stakeholders te informeren over de potentiële gevolgen. De factsheet is daarmee ook voor Nederlandse partijen van belang.

 

Betrouwbaarheid

Stijn Grove, directeur van de DDA: “We zien de laatste jaren dat een steeds grotere hoeveelheid data van over de gehele wereld in Nederlandse datacenters wordt opgeslagen. Maar ook gaat Nederlandse data naar Europa en verder. Nederlandse datacenters staan daarbij bekend om hun betrouwbaarheid. Ze nemen strenge maatregelen als het gaat om privacy en databeveiliging, En ze leveren aanhoudende inspanningen om te voldoen aan eisen voor certificering en compliancy.”

Grove noemt de Nederlandse digitale infrastructuur zeer geschikt om als Digital Gateway to Europe te dienen. “Tel daar de gunstige geografische ligging van Nederland in Europa bij op. Ze maken dat Nederland zeer populair is bij bedrijven die mondiaal digitale diensten leveren. De naderende Brexit geeft Nederland als onderdeel van de Europese Single Digital Market een extra pull factor.”

Zowel grote als kleine partijen kiezen daarom voor Nederland om hun digitale diensten aan de rest van Europa te leveren. Zij moeten voldoen aan Nederlandse en Europese privacywetgeving en dienen daarom goed geïnformeerd te zijn, wat nu eenvoudig mogelijk is met deze factsheet. Het voldoen aan privacy wetgeving zal in toenemende mate van grote toegevoegde waarde zijn voor de propositie van de bedrijven die te maken hebben met privacygevoelige data.

 

X