Een derde werkenden onvoorzichtig met privacygevoelige informatie

onvoorzichtig

Maar liefst 34 procent van de werkende Nederlanders is onvoorzichtig. Hij of zij deelt weleens privacygevoelige informatie met derden. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.027 Nederlanders werkzaam in loondienst. Een mogelijke verklaring hiervoor is gebrek aan relevante kennis. Zo zeggen vier op de tien ondervraagden dat zij te weinig van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afweten.

Hoogopgeleiden onvoorzichtig

Opvallend genoeg gaan vooral hoogopgeleiden onveilig en onvoorzichtig om met privacygevoelige informatie. Zo deelt 42 procent van hen weleens privégegevens met personen of bedrijven voor wie die niet zijn bedoeld. Onder praktisch geschoolden maakt slechts negentien procent zich hieraan schuldig. Goed beschouwd heeft elke organisatie heeft te maken met privacygevoelige gegevens.  Werknemers moeten uiteraard de veiligheid hiervan waarborgen, maar het blijkt lastig om daar constant scherp op te zijn. Daarbij is het niet altijd duidelijk welke informatie ze wel en niet mogen delen. Als werkgever is het daarom belangrijk om duidelijke richtlijnen op te stellen, omdat het niet naleven van de AVG grote (financiële) gevolgen kan hebben.

Bedrijven niet AVG-proof

Mogelijk doordat werkende Nederlanders zelf losjes met de regels omspringen, stelt maar liefst een kwart van hen dat hun bedrijf op dit moment niet AVG-proof is. Opvallend genoeg zijn respondenten jonger dan dertig jaar (dertig procent) hierin kritischer dan vijftigplussers (twintig procent). Dit lijkt van invloed te zijn op de mate waarin Nederlanders hun werkgever vertrouwen. Zo denkt maar liefst veertien procent van alle ondervraagden dat hun gegevens niet veilig zijn bij de organisatie waarvoor zij werken.

Opslaan van gevoelige informatie

Niet alleen het delen van persoonlijke informatie zorgt voor problemen, ook het opslaan ervan gaat geregeld mis. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 27 procent van de respondenten gevoelige gegevens niet altijd opslaat in een beveiligde omgeving. Een opfriscursus kan hierbij helpen. Zo zeggen maar liefst drie op de tien ondervraagden dat zij graag meer voorlichting willen op het gebied van privacy.

Gerelateerde berichten...

X