Europese standaardisatie blockchain van start

ketting met gekleurde schakels

Binnen afzienbare tijd komt er een Europese standaardisatie van blockchain. Normcommissie NEN is er samen met CEN/CENELEC mee bezig.

De Europese normcommissie ‘Blockchain and Distributed Ledger Technologies’ volgt zo veel mogelijk het werkprogramma van de mondiale blockchaincommissie. Hierbij kijkt de commissie specifiek naar wat nodig is om mondiale normen voor blockchain in Europa te implementeren.

 

Normen

De normcommissie kijkt specifiek hoe de normen binnen Europa kunnen worden geïmplementeerd, maar ook hoe zich dat verhoudt tot de Europese wetgeving. Er is daarbij speciale aandacht voor onder andere ‘self sovereign identity’ (SSI), de Europese verordening eIDAS en de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Per direct is een nieuwe werkgroep opgestart over ‘Identity Management’.

De normcommissie ‘Blockchain’ volgt nauwgezet de standaardisatie van blockchain op Europees niveau. Die standaarden van CEN/CENELEC zouden dan uiteindelijk moeten leiden tot Europese wetgeving.

 

Meepraten

NEN nodigt belanghebbende partijen op mee te praten over de ontwikkeling van deze normen. De normcommissie ‘Blockchain en DLT’ houdt zich bezig met de standaardisatie van Blockchain en DLT op mondiaal niveau.

Twee jaar geleden deed NEN het zelfde met de normen rond IoT. De Open Connectivity Foundation (OCF) deed vorig jaar voorstellen voor zes nieuwe IoT-normen. De voorstellen vanuit OCF waren gebaseerd op bestaande ISO/IEC-standaarden voor de industrie en technologieën.

Gerelateerde berichten...