5min Zorg

Hoe vlieg je werkplekbeheer in de zorg aan?

Onder druk wordt alles vloeibaar

Hoe vlieg je werkplekbeheer in de zorg aan?

Zoals in alle sectoren groeit ook in de zorgsector het belang van IT. In dit kader wordt innovatie van de werkplek in toenemende mate een noodzaak. Zaken als legacy, slinkende budgetten en end-of-life van belangrijke software helpen niet mee. Toch is het mogelijk om te midden van deze dynamiek een stabiele en veilige werkplek te faciliteren.

Over de ins en outs van een stabiele zorgwerkplek spreken we met Chris van Werkhoven, CTO bij Orange Business Nederland, en Nico Zieck, Director Solution Engineering bij Liquit, onderdeel van Recast Software. Beide organisaties zijn partner in het aanbieden en beheren van werkplekoplossingen. Recast Software is de maker van het end-to-end application management platform Liquit Workspace, terwijl Orange Business het volledige traject daaromheen verzorgt van installatie, integratie en beheer. “Dit product past perfect in het adresseren van de IT-uitdagingen binnen de zorg”, aldus Chris.

De grenzen van VDI

De IT binnen de care-sector is al in hoge mate ver-SaaSd en heeft, anders dan de cure, weinig last van legacy of EPD-beperkingen. “Iets verandert alleen als je dat écht wilt of als er een noodzaak is”, weet Chris. “En die noodzaak begint zo langzamerhand nijpend te worden. In ziekenhuizen wordt voor de werkplek veel gebruikgemaakt van een VDI (virtuele desktop omgeving), met tap-and-go, zodat medewerkers hun werkplek kunnen behouden als ze van behandelkamer naar behandelkamer gaan. Wij zien dat de grenzen van de VDI niet veel verder meer kunnen worden opgerekt. Je kan niet meer alles in dat startmenu stoppen.”

Orange-foto-Nico-en-Chris

Nico voegt hieraan toe: “In het verleden zijn veel zorgorganisaties overgestapt naar VDI vanuit de droom om beheer zoveel mogelijk te centraliseren, middels één uniform toegangspunt en één uniforme image. De praktijk ziet er echter anders uit dan die droom. Er zijn veel uitzonderingen, zoals de radiologie-PC’s of de diverse ad-hoc applicaties, die los opereren en apart moeten worden beheerd. In de loop der tijd hebben we een omgeving gecreëerd waarin verschillende oplossingen draaien op verschillende apparaten, die allemaal op een verschillende manier moeten worden beheerd.”

Een beheermodel

De dominantie van Windows heeft ook een grote impact op de manier waarop we onze werkplekken beheren. Chris signaleert dat Microsoft-applicaties niet optimaal werken in de virtuele werkplek. “Hun producten zijn geweldig op een stand alone laptop of PC, maar in een virtuele omgeving blijft de performance of functionaliteit steken op 80 of 90 procent. Microsoft brengt je altijd maar tot een bepaald niveau en beschikt over een ecosysteem aan partners met allerlei verrijkingsproducten. Een werkplek met Microsoft in de basis bestaat in feite uit een verzameling uitstekende point solutions die met glueware – de verrijkingsproducten – aan elkaar worden gelijmd. Om nu en in de toekomst naar één betrouwbare delivery-methodiek en beheermodel te komen, is Liquit Workspace de aangewezen oplossing. Bij organisaties die worstelen met hun mix van dure Citrix-, Azure- en Intune-oplossingen, of welke hybride variatie dan ook, maakt Liquit werkplekbeheer daadwerkelijk enterprise-ready.”

Snel en probleemloos

Ook Nico ziet dat de visie van Microsoft maar beperkt aansluit bij de hedendaagse realiteit. “Met Intune, een console waarmee je apparaten kan beheren, verloopt de distributie van applicaties veel te traag. Dat is onacceptabel voor een zorgmedewerker die op iedere plek in het ziekenhuis directe toegang moet hebben tot data en niet over vijf minuten. Mensen verwachten dit ook inmiddels, mede dankzij de manier waarop Apple de wereld heeft veranderd. De huidige IT-gebruiker is het gewend om in een appstore een applicatie te kiezen, die automatisch wordt gedownload en geïnstalleerd. Snel en probleemloos. Met Liquit Workspace vertalen wij de complexe achterkant van IT naar de voorkant alsof dat de appstore is van Apple. De applicaties – onze store bevat er duizenden voor Microsoft- en Apple-platforms – worden automatisch up-to-date gehouden en worden overal, op ieder device ontsloten, ook op de virtuele werkplekken.”

Een stapje dieper

Wat ook meespeelt is dat enkele leveranciers de begrafenis van hun product hebben aangekondigd. En dan is er ook nog eens de kwestie van legacy. Beide factoren werken als een rem op de innovatie van de werkplek in de cure. Daarbij moeten we bedenken dat IT-budgetten in de zorg eerder slinken dan groeien. “In de care is het concept van één beheermodel al omarmd in de vorm van zorgportalen en SaaS-applicaties”, vertelt Nico. “Als je weet dat enkele belangrijke applicaties op korte termijn niet meer worden ondersteund of verder ontwikkeld, is het misschien tijd om wat breder te gaan kijken. Ik ga graag met klanten een stapje dieper en bekijk dan de keuzes uit het verleden. Door terug te kijken, maak je betere keuzes voor de toekomst en kom je tot een duurzamere applicatie delivery methodiek.”

Opschakelen

Uiteraard laat legacy zich niet oplossen. “Het zal er altijd zijn”, weet Nico. “Wat we vandaag bouwen, is morgen legacy. Juist vanuit die wetenschap is het zinvol om voor alles, oud en nieuw, een ondersteuning te vinden waar je in ieder geval jaren mee vooruit kan. Een delivery methodiek die verhindert dat legacy de innovatiekracht belemmert. Liquit Workspace heeft connectoren die de gebruiker verbindt naar alles wat er is qua data en applicaties.”

“Het is inderdaad frustrerend om te zien hoe het steeds maar weer terugbrengen van legacy in de werkplek de boel vertraagt en beperkt”, vertelt Chris. “Anderzijds hebben die applicaties kennelijk grote waarde, anders had men er allang afscheid van genomen. Via het Liquit portaal verbind je oude en nieuwe applicaties uit verschillende omgevingen met elkaar. Het is als een auto waarbij de vierde en vijfde versnelling het niet doen. Liquit isoleert als het ware de vertragende elementen van legacy, zonder de functionaliteit te verstoren. Intussen kan beheer de focus op de uitzonderingen loslaten en verder opschakelen in de ontwikkeling van het werkplekconcept.”