FME: technologie kan 110.000 zorgmedewerkers vrijspelen

mobiel met stethoscoop

Technologie kan helpen om zorg te voorkomen en zorgmedewerkers te ontlasten. Dat is de eerste conclusie van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Ze baseren zich op een rapport van het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau in de zorgsector Gupta Strategists.

In haar rapportage stelt Gupta dat inzet van bestaande technologie in potentie gelijk staat aan het werk van 110.000 zorgmedewerkers. Het gaat om technologische toepassingen uit alle categorieën: medische apparatuur en hulpmiddelen, mobiele communicatie en telehealth, internet-of-things, artificial intelligence en registratie van informatie.

Probleem is dat over tien jaar Nederland 135.000 medewerkers tekort komt om te kunnen voldoen aan de vraag naar gezondheidszorg. De meerderheid van het personeelstekort, 98.000 arbeidsplaatsen, zal ontstaan in de ziekenhuis- en ouderenzorg.

Tech

De technologie als equivalent van 110.000 arbeidsplaatsen die Gupta hanteert, gaat uit van een best en een worst case scenario. Best case, omdat de berekening uitgaat van een situatie van optimale implementatie van medische technologie. Dus dat alle zorgverleners gebruikmaken van alle relevante medische technologieën.

Daar staat echter een worst case redenatie tegenover. Gupta gaat slechts uit van al bestaande medische technologieën en laat mogelijke nieuwe innovaties buiten beschouwing. Met nieuwe innovaties erbij biedt optimale implementatie de
mogelijkheid om nog veel meer dan het equivalent van 110.000 arbeidsplaatsen te vertegenwoordigen. Weggestreept tegen elkaar lijkt de conclusie te zijn dat betere implementatie van medische technologie een substantiële bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het personeelstekort en de grote werkdruk in de zorg.

Het onderzoek en dit position paper richten zich nadrukkelijk op het personeelstekort en daarmee de werkdruk in de zorg. Daarin zit de grootste uitdaging voor de toekomstige kwaliteit van het zorgstelsel. Wanneer er te weinig medewerkers zijn om goede zorg te leveren en die medewerkers bovendien onder te grote druk staan, ervaren we daar allemaal de consequenties van.

Volgens FME is zorg mensenwerk en dat trekt veel toegewijde professionals met een passie om mensen te helpen. Keerzijde is dat veel zorgmedewerkers terughoudend zijn om nieuwe technologieën toe te passen in hun dagelijkse werk. Dat kan met angst of onbekendheid te maken hebben, maar het is volgens FME evident dat werken met technologie steeds meer de standaard zal worden in de zorg terwijl hier nog weinig aandacht voor is in het curriculum van diverse zorgopleidingen. FME vraagt daarom om omgang met en begrip van technologie een vaste plek te bieden in het curriculum van
alle zorgopleidingen en bijscholingen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...