Gebruik Landelijk Schakelpunt in de zorg raakt ingeburgerd

Nieuwe cijfers over het gebruik van het Landelijk Schakelpunt geven aan dat de groei in de afgelopen maanden is doorgezet. In het oog springen vooral de 20 miljoen dossiers die zorgverleners voor de behandeling van hun patiënt kunnen inzien.

Daar komt de meer dan 50 miljoen medische berichten die in 2016 via het Landelijk Schakelpunt zijn verzonden, bij. Recent onderzoek in opdracht van VZVZ geeft aan dat een grote meerderheid van zowel burgers als zorgverleners positief is over de uitwisseling.

 

Toestemming

Inmiddels gaven al 11,2 miljoen Nederlanders een of meer zorgverleners toestemming om hun dossier toegankelijk te maken voor andere behandelaars. De toestemming geldt alleen op het moment dat dat nodig is. Steeds meer mensen geven meer dan één zorgverlener die toestemming. Een voor Nederland representatief panel is onlangs om een mening gevraagd over de uitwisseling van hun gegevens.  Van hen gaf 91% aan daar positief tegenover te staan.

 

Opvragen medicatiegegevens

Het opvragen van vooral medicatiegegevens lijkt een vast onderdeel van het reguliere zorgproces te zijn geworden. De ruim één miljoen medische berichten die wekelijks het Landelijk Schakelpunt passeren wijzen daar op. Het onderzoek geeft ook weer dat zo’n 80% van de zorgverleners meerwaarde zien in gebruik van het Landelijk Schakelpunt voor medicatieoverzichten en waarneemgegevens.

 

Infrastructuur

Het gebruik groeit snel. Dankzij de toenemende volumes is het Landelijk Schakelpunt voor steeds meer partijen een relevante infrastructuur om te betrekken in eHealth-toepassingen. Een voorbeeld daarvan is het iPDM-project in Friesland. Dit proefproject toetst de mogelijkheid voor patiënten om via een app in de smartphone een medicatieoverzicht op te vragen via het Landelijk Schakelpunt. Dit is een van de voorbeelden van de manier waarop VZVZ tegemoet komt aan de wensen van de patiënt.

 

 

Gerelateerde berichten...

X