Geen STAP-budget in januari om onderzoek

docenten

In januari komt er geen nieuwe ronde van het STAP-budget. Dat maakt het kabinet deze week bekend. Die tijd is nodig om maatregelen voor het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te implementeren. Het budget is razend populair in de ICT-sector. Mnisters Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Het schrappen van de periode moet voorkomen dat scholing die niet aan de voorwaarde voldoet toch subsidie ontvangt. Er loopt momenteel onderzoek naar ruim 3.500 opleidingen bij ongeveer 200 opleiders. Er is tijd nodig om dit zorgvuldig te doen.

Het voor 2023 beschikbare STAP-budget blijft gelijk. Er komen dat jaar dus vijf aanvraagtijdvakken verdeeld over het jaar. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari.

Reden voor het uitstel zijn ook uitspraken van de rechtbank. Recentelijk besloot de rechtbank in een zaak rondom STAP dat betalingen aan een opleider, die bij de Toetsingskamer onder het vergrootglas ligt, niet aangehouden mogen worden. Enkel het feit dat een opleiding in onderzoek is, is volgens de rechter onvoldoende reden om een opleider (nog) niet te betalen.

Door deze uitspraak ontstaat het risico dat cursisten scholing volgen en subsidie krijgen die niet aan de voorwaarden van het STAP-budget voldoet. Ook betekent de uitspraak dat cusisten alle aangehouden aanvragen voor scholing in onderzoek toch gewoon kunnen volgen. En dat de aangehouden subsidies toch uitbetaald zullen worden aan de opleider.

Strenger

Afgelopen november gaf het kabinet al aan dat ze de STAP-regeling strenger en strakker te willen maken. Om te voorkomen dat STAP als ongepast verdienmodel gaat dienen, wordt het aantal toekenningen per opleiding vanaf 2023 lager. Ook gaan keurmerken die opleiders toelaten (zoals NRTO en CEDEO) strenger controleren of hun opleidingen wel voldoen aan de eisen van STAP.

Minister Van Gennip: “Het STAP-budget is een populaire regeling die doet wat het moet doen, namelijk mensen aansporen om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling. Toch zien we de afgelopen periode ook serieuze verbeterpunten bij de regeling. Een daarvan is het tegengaan dat opleiders en opleidingen in het scholingsregister staan die niet voldoen aan de voorwaarden van STAP. Ik vind het belangrijk om er nu voor te zorgen dat de regeling goed staat, voordat er nieuw budget uitgekeerd wordt. Ik realiseer me goed dat mensen die in januari gebruik wilden maken van het STAP-budget hier teleurgesteld over zullen zijn. Maar op de langere termijn zie ik dit als noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de STAP-regeling goed functioneert.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X