STAP-regeling wordt strenger en strakker

stapel papier op bureau. Loopbriefje MMC

De STAP-regeling, vooral populair bij veel ICT’ers, wordt strenger. Via een STAP-budget kan iedereen die dit wil jaarlijks gebruik maken van 1.000 euro voor arbeidsmarktgerichte scholing.

De afgelopen maanden bleek dat niet arbeidsmarktgerichte opleidingen toch in het scholingsregister STAP kwamen. Daarnaast zijn er opleiders die zich met hun werkwijze en aanbod, niet aan de subsidievoorwaarden houden. Daarom gaan de keurmerken die opleiders toelaten (NRTO en CEDEO) straks strenger controleren of opleidingen wel voldoen aan de eisen van STAP.

Daarnaast wil het kabinet dat STAP gerichter gaat naar scholing voor maatschappelijk cruciale sectoren. Dit zegde minister Van Gennip eerder ook toe aan de Tweede Kamer in reactie op de ‘motie Dassen’. Het doel is om, met behoud van de keuzevrijheid van STAP, mensen te stimuleren om scholing te kiezen voor die maatschappelijk cruciale sectoren zoals zorg, onderwijs, ICT en techniek.

Wat is de STAP-regeling

Sinds maart dit jaar kunnen mensen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor STAP-budget. Via STAP kunnen zij jaarlijks gebruik maken van 1.000 euro voor arbeidsmarktgerichte scholing. Uit de eerste resultaten blijkt dat de regeling erg populair is. Inmiddels hebben ruim 200.000 mensen budget toegekend gekregen. Daarbij is er een goede spreiding van leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en contract/werkvorm.

Het doel van het STAP-budget om een brede groep te bereiken, is tot nu toe goed gelukt. Ook biedt het scholingsregister STAP een ruim aanbod van 1.100 opleiders met 112.000 verschillende scholingsactiviteiten.

Dit zijn positieve eerste resultaten. Tegelijkertijd zijn er duidelijk ook mogelijkheden ter verbetering van de regeling. Het STAP-budget is een lerende regeling. Daarom neemt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maatregelen om STAP-budget gerichter te besteden. En om misbruik en oneigenlijk gebruik beter tegen te gaan en te voorkomen. Dit schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Van Gennip: “Het is mooi om te zien dat het STAP-budget grote populariteit geniet. Het laat zien dat veel mensen druk bezig zijn met hun persoonlijke professionele ontwikkeling. En dat is belangrijk op een arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is. Tegelijkertijd hebben de afgelopen maanden duidelijke verbeterpunten blootgelegd. STAP is een lerende regeling. Dat betekent dat we continu evalueren en verbeteren. Zo is eerder aan opleiders duidelijk gemaakt dat STAP niet bedoeld is voor ‘snoepreisjes’ of om cursisten via cadeaus te werven. Op basis van de inzichten van de afgelopen maanden wordt de regeling voor volgend jaar verder aangescherpt, zodat we de juiste mensen kunnen bereiken en misbruik voorkomen.”

Strenger

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat gebruikers vaak een keuze maken uit een beperkt aantal opleidingen. Het gaat daarbij veelal om opleidingen die (grotendeels) online zijn. Voor opleiders is het aantrekkelijk om hier reclame voor te maken en cursisten te werven, vanwege de beperkte extra kosten per deelnemer. Om te voorkomen dat STAP gaat fungeren als ongepast verdienmodel, gaat het aantal toekenningen per opleiding vanaf 2023 omlaag.

De Toetsingskamer bekeek de afgelopen maanden 51.000 van de, toen nog 61.000, opleidingen. Ook zijn sinds de start van STAP 5.000 opleidingen, op verzoek van de Toetsingskamer, vrijwillig uit het scholingsregister verwijderd.

Daarnaast werkt het kabinet aan een aanpassing van het proces voor het aanvragen van STAP-budget. Het is de bedoeling dat mensen straks altijd, en op een moment dat het hen schikt, een aanvraag kunnen doen. Dit moet het oriëntatieproces vergemakkelijken en de frustratie van lange wachtrijen wegnemen.

Minister Van Gennip wil het scholingsaanbod van STAP uitbreiden en gerichter inzetten voor maatschappelijk cruciale beroepen. Zo wordt er gekeken naar mogelijkheden om meer verschillende type opleiders, waaronder kleine opleiders, toegang te bieden tot het scholingsregister STAP en om (vanaf komende zomer) meerjarige opleidingen via STAP mogelijk te maken.

Lees ook:
  • Succesvol STAP-budget start nieuwe ronde
  • Top 5 ICT-bedrijf Lemontree komt met opmerkelijke wervingsvideo

Gerelateerde berichten...

X