STAP-budget voor het laatst open

STAP-budget voor het laatst open

Woensdag 15 november opent het STAP-loket voor de laatste keer. Om 10.00 uur kunnen geïnteresseerden zich via het UWV inschrijven voor scholing. Het budget is vooral populair bij technische (deel)opleidingen.

Net als bij de vorige ronde is er 10 miljoen euro beschikbaar voor OCW-erkende opleidingen en onderdelen daarvan. Omdat het gaat om de laatste ronde, verwacht het ministerie en het UWV extra drukte.  Bij eerdere edities van de subsidie van STAP was de hele pot binnen enkele uren leeg.

Nieuwe regeling?

Omdat de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen blijft, gaat de resterende STAP-middelen van ruim 73 miljoen euro naar een nieuwe tijdelijke regeling voor individuele scholing.

Dat onderzoek vindt plaats onder druk van de Tweede Kamer. Die stelde dat het beschikbare geld niet zomaar moet terugvloeien in de staatskas maar de komende vier jaar alsnog moet gaan naar scholing in maatschappelijk cruciale sectoren.

Volgens het Kabinet vergt uitwerken van een nieuw plan wel tijd en zorgvuldigheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in het eerste kwartaal van 2024 meer duidelijkheid bieden. Een nieuw budget kan dus nog even op zich laten wachten.

Lees ook: