Gegevens BRP worden niet versleuteld

stop domino met hand die de steentjes afstopt

De gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) worden (voorlopig) niet versleuteld. Verder zijn en blijven gemeenten verantwoordelijk voor de BRP. Dat schrijft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

De modernisering van het Bevolkingsregister speelt al vanaf de millenniumwisseling. De uitkomsten van welke poging dan ook zijn steeds onbevredigend of te duur of allebei. Het zou nog veel duurder worden als de modernisering toch was doorgezet.

De druppel die de emmer dit keer deed overlopen was een nieuw aangekondigde vertraging van 15 maanden. Dat zou een extra kostenpost opleveren van 17 miljoen euro. Als gevolg daarvan is nu de stekker uit het hele project gehaald.

Persoonsgegevens

De bedoeling was eigenlijk om één systeem te maken dat wijzigingen in persoonsgegevens zoals naam of verblijfplaats meteen verwerkt worden en zichtbaar zijn. Ze zouden meteen ook 24/7 online beschikbaar zijn in plaats van alleen tijdens kantooruren.

De versleuteling van gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie in basisregistraties stond wel in het regeerakkoord van dit kabinet. Er was wel een onderzoek of de huidige veiligheidsmaatregelen voldoende bescherming bieden tegen mogelijke beveiligingsrisico’s. De resultaten daarvan zijn volgens de staatssecretaris goed genoeg.

“Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek en de gesprekken ben ik tot de conclusie gekomen dat (extra) versleuteling op dit moment niet de meest passende maatregel is voor het verbeteren van de bescherming van privacygevoelige informatie in de basisregistraties. Er valt meer winst te behalen door het nemen van andere maatregelen”, aldus de staatssecretaris in de brief.

Maatregelen

“Naast technische maatregelen als versleuteling en autorisatie zijn bijvoorbeeld ook fysieke maatregelen als toegangscontrole tot locatie en apparatuur of organisatorische maatregelen als opleiding van personeel en inrichting van beheer mogelijk.” Overigens sluit de staatssecretaris niet uit dat, door voortschrijdend inzicht, gegevens in de toekomst worden versleuteld.

De staatssecretaris schrijft ook dat gemeenten verantwoordelijk zijn en blijven voor de registratie en het bijhouden van gegevens van hun inwoners. De aanbeveling uit het onderzoek om de BRP te centraliseren wordt daarmee niet overgenomen.

 

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X