Gemeente Veenendaal en Hogeschool Utrecht starten slimme stad

Gemeente Veenendaal en Hogeschool Utrecht maken digital twin van stad

Gemeente Veenendaal en de Hogeschool Utrecht bouwen samen aan de ontwikkeling van de slimme stad met een digital twin. Woensdag 10 april tekenden vertegenwoordigers van beide organisaties een overeenkomst.

Onderdeel van de samenwerking is de ontwikkeling van een ‘digitale tweeling’ van Veenendaal, een dashboard, om via data inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de stad. Dit moet de gemeente helpen te anticiperen op toekomstige groei en het maken en evalueren van beleid. De Hogeschool Utrecht start voor dit doel met toegepast promotieonderzoek in Veenendaal.

Veenendaal is volop in ontwikkeling. De stad groeit naar verwachting in de komende jaren van 70.000 naar 100.000 inwoners. Al deze mensen wonen, werken, recreëren, nemen deel aan het verkeer en maken gebruik van voorzieningen. Een stad is een complex systeem, waar alles met elkaar samenhangt en op elkaar inwerkt. Of het nu gaat om verhuizingen, verkeersbewegingen of energieverbruik, van al deze aspecten is data beschikbaar. Door de juiste verbanden te leggen tussen deze datasets, ontstaat meer inzicht in de samenhang in de stad en de sturingsmogelijkheden daarbij.

De Hogeschool Utrecht ontwikkelt daarvoor komende jaren, samen met de gemeente, een zogeheten digital twin van de stad Veenendaal: een digitale replica van de stad. Dit helpt de gemeente bij het maken, monitoren en evalueren van beleid. Wethouder Marco Verloop: “Als gemeente willen we op een verantwoorde manier innoveren en een volgende stap zetten in datagedreven werken. Om dat te bereiken moeten we regie houden op de ontwikkeling van technologie. Denk bijvoorbeeld aan het verantwoord omgaan met ethische en juridische aspecten bij de inzet van algoritmes en kunstmatige intelligentie. Op die manier innoveren we en zorgen we ervoor dat we de grondrechten van burgers, zoals privacy, beschermen. Ik ben blij dat we hiervoor gaan samenwerken met een deskundige kennispartner als de Hogeschool Utrecht.”

Datagedreven werken

Gemeente Veenendaal zet zich in om hét landelijke ICT-centrum voor Food, Health en Tech binnen Regio Foodvalley te zijn. Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken daarvoor samen binnen het regionale programma ICT-Campus. Een van de doelen hiervan is het opleiden van ICT-talenten om een bijdrage te leveren aan het tekort aan arbeidskrachten in de ICT-sector. Daarnaast wordt ingezet op crossover innovatie tussen ICT en agrofood. De Hogeschool Utrecht start binnenkort met vier professional doctorates, toegepast promotieonderzoek. Een van deze trajecten wordt ingevuld bij de Gemeente Veenendaal. Met dit traject geven Gemeente Veenendaal en de Hogeschool Utrecht gezamenlijk invulling aan de ambities op het gebied van datagedreven werken.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...