Gemeenten worstelen met veiligheidseisen BRP

digitale gegevens

Veel gemeenten in Nederland worstelen met de veiligheidseisen rond de Basisregistratie Persoonsgegevens BRP. Vaak zijn de informatieveiligheidseisen volgens een rapport van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) het grootste struikelblok.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een Kamerbrief over het algemeen tevreden te zijn. Bij 41 gemeenten is er volgens de minister actie nodig. Gemeenten moeten een lijst hanteren waarbij ze honderd procent score moeten halen in de top vijf. Informatiebeveiliging staat op nummer een, twee en drie.

100 procent

“De gemeenten scoren voldoende”, meldt CDA-staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in de brief aan de Kamer. “Ze behalen op de thema’s gekoppeld aan wet- en regelgeving gemiddeld tussen 84,7 procent en 98,2 procent van de maximale score.”

Volgens Knops is er geen enkele gemeente die op alle vijf de thema’s 100 procent scoorde. Vaak zitten ze er wel tegenaan. “Bijvoorbeeld een instructie is wel gemaakt maar nog niet definitief vastgesteld.”

Bij de 41 gemeenten met een score beneden dan 90 procent gaat het ministerie helpen met een verbeterplan en houden ook toezicht op het verbetertraject.

Het gaat wel beter met de kwaliteit van de gegevens. “22 gemeenten scoren op een of meer klassen onder de vastgestelde normen”,  zo valt te lezen in het rapport. “In totaal zijn van 20,7 miljoen persoonslijsten de BRP-gegevens gecontroleerd aan de hand van ruim 3000 controleregels. Op 99,60 procent van de persoonslijsten is geen enkele afwijking geconstateerd. Ddit is ruim boven de norm van 99,0 procent.”

BSN

In een andere brief schrijft Knops dat het stelsel rond het burgerservicenummer (BSN) wel aan de doelstellingen voldoet. Wel is er nieuw veiligheidsbeleid nodig. Knops stelt daarbij wel dat er een goede balans moet zijn tussen efficiëntie en voorkomen en bestrijden van misbruik en privacy.

De modernisering van het Bevolkingsregister speelt al vanaf de millenniumwisseling. De uitkomsten van welke poging dan ook zijn steeds onbevredigend of te duur of allebei.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X