Gemiste kans: business-cases nauwelijks strategisch gebruikt

Bij een business-case denken we vaak aan het document dat nodig is voor een projectaanvraag met gedegen argumentatie van kosten, doorlooptijd en deliverables. Dat klinkt heel gedegen, maar toch ontbreekt er vaak een essentieel onderdeel. Iets dat in de praktijk heel moeilijk vooraf te bepalen is: de toegevoegde waarde die een en ander gaat leveren. Tevens blijkt uit onderzoek dat business-cases in de praktijk niet of nauwelijks worden bijgewerkt gedurende het project.
Evenmin worden ze achteraf geëvalueerd om toekomstige projecten meerwaarde te laten creëren. Kortom, business-cases worden niet of nauwelijks op strategisch niveau gebruikt. En dat is een gemiste kans omdat juist door strategisch gebruik waardecreatie tot stand komt. De toepassing van business-case management en de elektronische ondersteuning van het besluitvormingsproces dragen bij aan waardecreatie.
 De vernieuwde en procesmatige business-case-aanpak vereist een eenduidiger focus op batenrealisatie. In business-case management worden alle investeringsprojecten op uniforme wijze aangepakt. Alles start met een high-level business-case. De initiator beschrijft op één A4 de algemene visie en doelstellingen. Dit wordt verder uitgewerkt tot een gedetailleerde beschrijving van de kosten, baten en risico’s.
Die gefaseerde aanpak is belangrijk om de nodige volwassenheid van het initiële idee te toetsen, analyses uit te voeren en belangrijke stakeholders te betrekken. Tijdens de implementatie wordt het plan regelmatig bijgewerkt, zodat het synchroon loopt met de uitvoering en de contextuele omstandigheden. Ook na oplevering wordt de business-case gebruikt om het proces van batenrealisatie verder te ondersteunen. Zo kun je op portfolioniveau waardevolle lessen trekken uit gefinaliseerde projecten, die toepasbaar zijn in nieuwe projecten.
Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van januari/februari 2015

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X