Grensregio Nederland en Duitsland gaan patiëntgegevens digitaal uitwisselen

elektronische gegevensuitwisseling

Digitaal uitwisselen van medische gegevens wordt binnenkort ook mogelijk in de grensregio tussen Duitsland en Nederland. Een aantal instellingen gaat daarvoor samen een pilot starten. Het gaat om medische noodsituaties.

Het gaat om het Bondsministerie van Volksgezondheid, het ministerie van VWS, de Duitse en Nederlandse kennisorganisaties Gematik en Nictiz. Ze legden een gezamenlijke verklaring af.

Officieeel

De pilotgroep maakte de samenwerking officieel tijden de Europese conferentie ‘Digital Health in the 21st Century – Challenges Facing eHealth Competence Centers in Europe’. Gematik en Nictiz gaan samen met betrokken zorgverleners de gegevensuitwisseling in de grensstreek van beide landen testen.

Het project rond het digitaal uitwisselen bouwt voort op voorbereidend werk op EU-niveau om nationale infrastructuren met elkaar te verbinden. De pilot moet concrete bevindingen opleveren die ook voor andere grensregio’s in de EU voordeel kunnen bieden. De resultaten worden meegenomen in de ICT-infrastructuren op EU-niveau.

Verbetering

Duitse en Nederlandse artsen en verpleegkundigen werken samen in de grensregio om optimale zorg te verlenen aan patiënten, ongeacht hun nationaliteit. Bij een medische noodsituatie moeten  zorgprofessionals toegang hebben tot patiëntgegevens om hun werk goed te kunnen doen. Denk aan het medicatieoverzicht, eventuele chronische ziekten of andere aandoeningen.

Zorgverleners krijgen zo een compleet mogelijk beeld van de patiënt met een betere en veiligere behandeling tot gevolg. Tot nu toe is deze informatie uit een ander land niet beschikbaar of onvolledig. In de pilot gaan Gematik en Nictiz gaan samen met artsen en medische instellingen de pilot begeleiden.

Nictiz en Gematik

Als nationale competentiecentra voor digitale gegevensuitwisseling hebben Gematik en Nictiz uitgebreide kennis en verantwoordelijkheden op het gebied van interoperabiliteit, standaardisatie en coördinatie op nationaal en Europees niveau. De beide instellingen zetten hun expertise in voor betere medische zorg en om lokale zorginstellingen in de grensregio’s te helpen bij dit implementatieproces.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X