Groen licht Eerste Kamer voor aftapwet stuit op breed verzet

digitale

De woensdagavond door de Eerste Kamer aangenomen ‘aftapwet‘ stuit op veel verzet van zowel organisaties als burgers. Zo liet de NOS weten dat een grote groep organisatie overweegt om naar de rechter te stappen.

Twaalf organisaties trekken volgens mensrechtenadvocaat Jelle Klaas van het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten de kar. De dagvaarding ligt volgens de NOS nog op het bureau van een aantal organisaties.

De bezwaren gaan vooral over het feit dat de Nederlandse wet indruist tegen de regels van het Europese recht. Anders dan wat Europa toestaat mogen geheime diensten in Nederland straks op zeer grote schaal informatie aftappen. De zorgen daarbij gaan vooral over privacy, zowel van mensen als van bedrijven.

Europees Hof

De deelnemende organisaties hopen dat een rechter, ook met de Europese wet in de hand, de Nederlandse aftapwet een halt zal toeroepen. De groep wil desnoods tot het Europees Hof van Justitie of tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doorprocederen.

In de oude wet mochten de inlichtingendiensten alleen gericht informatie aftappen. In de nieuwe wet mogen geheime diensten als AIVD en MIVD informatie van internet via de kabel aftappen. Dat begint met metadata, wat inhoudt dat de diensten wel kunnen zien met wie iemand contact heeft, welke websites iemand bezoekt of bezocht heeft en zelfs waar iemand is. Wat de inhoud van de communicatie is, kunnen de diensten dan nog niet zien.

Dat kan alleen als de diensten op iets opvallends stuiten. De verzamelde specifieke gegevens mogen vervolgens drie jaar bewaard worden. Uit onderzoek van de NOS blijkt verder dat het Kabinet erover denkt de geheime diensten chat-apps en WiFi hotspots. Dat zou betekenen dat ook de data van nietvermoedende zakenmensen en burgers ongericht bekeken kunnen worden.

Critici hekelen niet alleen de volgens hen te grote bevoegdheden maar ook het toezicht. Dat is volgens hen nog niet goed genoeg geregeld. Ook de bewaartermijn is volgens hen te lang.

 

X