Groningse proef met uitwisselen huisartsendossier bij spoed

arts met tablet artsportaal

In Groningen is een proef aan de gang met het opvragen van de Professionele Samenvatting van het huisartsendossier op de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis.

Tijdens deze proef kunnen zorgprofessionals van de SEH’s de Professionele Samenvatting opvragen van patiënten die ingeschreven staan bij een van de zeven deelnemende huisartspraktijken. Dit is een speciale samenvatting voor de acute zorg van het huisartsendossier. Dit is vergelijkbaar met de samenvatting die een waarnemend (huis)arts en huisartsenpost nu al kan opvragen. Deze samenvatting is iets beknopter:

  • De huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’)
  • Informatie over de contacten met de huisarts in de laatste tien dagen (‘journaallijst’)
  • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst van de laatste tien dagen
  • De actuele voorgeschreven medicatie zoals bekend bij de huisarts van de laatste vier maanden
  • Informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen

Tijdens de coronapandemie hadden huisartsen al positieve ervaringen met het kunnen beschikken over de meest noodzakelijke medische gegevens. Dit kon bij nagenoeg alle patiënten op de huisartsenpost. Zij vinden het moeilijk voorstelbaar dat de andere spoedzorgaanbieders, zoals de SEH, deze gegevens niet tot hun beschikking hebben.

Daarvoor is een proef nodig om te onderzoeken wat de meerwaarde van deze gegevens tijdens andersoortige spoedsituaties is. Ook op tijden als de huisartsenpraktijk gesloten is. Bovendien scheelt het de nodige telefoontjes en daarmee tijd van de doktersassistenten.

Op dit moment kunnen o.a. waarnemend (huis)artsen [1] en de huisartsenpost de Professionele Samenvatting van het huisartsendossier al opvragen. Maar de artsen van de spoedafdelingen van het ziekenhuis kunnen dat niet. Dit komt omdat de huisarts de toestemming van de patiënt, die specifiek nodig is voor het uitwisselen van deze gegevens, niet vast ligt in het dossier. Deze situatie is onwenselijk. Deze proef onderzoekt wat het betekent om de samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts tijdens een spoedsituatie op de SEH, via een uitwisselsysteem, beschikbaar te hebben.

“Tijd is gezondheid”

De huisartsen van de Slochterkring kiezen met overtuiging voor deze proef. Ze vinden dat wanneer elke seconde telt en “tijd gezondheid” is, de gegevens van de patiënt zo spoedig mogelijk beschikbaar moeten zijn. Ook als de huisartspraktijk gesloten is. En juist wanneer patiënten met chronische ziekten, die hier medicatie voor gebruiken of juist bepaalde medicijnen of andere behandelingen niet zouden mogen krijgen, verschijnen.

In de zorg vindt al veel uitwisseling van medische gegevens plaats. Denk aan brieven, beveiligde e-mail, de fax of via telefonisch contact. Maar dit levert altijd vertraging op. Bovendien is de kans op fouten groter, zegt één van de huisartsen. Het hoort helemaal bij deze tijd om medische gegevens op een eenvoudige wijze en op elk moment, met elkaar te delen en daardoor sneller de passende zorg in te kunnen zetten voor een patiënt.

Informatie voor patiënten en zorgverleners

De huisartsen en SEH’s die deelnemen aan de proef hebben samen bepaald hoe zij hun patiënten goed kunnen informeren. Er zijn folders beschikbaar met aanvullende informatie over de verwachte noodzaak van medische gegevens bij spoedeisende zorg. Deze leaflets kunnen zij los, of in de folders over Volgjezorg, aan patiënten meegeven.

Ook is er in de wachtkamer van huisartsen en de SEH extra informatie getoond. Verder hebben de huisartsen een artikel in de regionale kranten geplaatst om hun patiënten te informeren. Andere professionals in de regio, zoals SEH’s en huisartsen, LHV Kring Groningen, Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland en Zorgbelang Groningen zijn van deze proef op de hoogte.

Toestemming

Toestemming geven is cruciaal. Daarom is de Professionele Samenvatting van het huisartsendossier nu eerst bezig met patiënten die eerder al toestemming gaven om hun dossier te delen bij een acute situatie. Ook als de zorgverlener op de SEH de gegevens voor de behandeling wil raadplegen.

Patiënten die nog geen toestemming hiervoor gaven, kunnen dat gedurende deze proef alsnog bij hun huisarts of via www.volgjezorg.nl doen. Voor deze proef is een beperkt samenwerkingsverband, zodat alleen de deelnemers aan deze proef gegevens kunnen uitwisselen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X