Zorg bezig met zorg

De werkplek van de toekomst in het ziekenhuis volgens CAM

Kent u dat liedje nog over die 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde? ‘Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde.’ Dat was in 1996. Inmiddels gaan we richting de 18 miljoen Nederlanders toe, die hier allemaal wonen, leven en zorg nodig hebben. In combinatie met de toenemende vergrijzing twijfelt niemand er nog aan dat de digitale transformatie ook binnen de zorg een vereiste is.

Zonder de ondersteuning van moderne ICT is het sterk de vraag of iedereen nu en in de toekomst nog wel vanzelfsprekend aanspraak kan maken op zorg. Van de huidige 17,6 miljoen mensen is KPN dé verbinder en KPN Health is dé verbinder binnen de Nederlandse zorg. CAM IT Solutions – sinds 2017 onderdeel van KPN Health – is de verbinder binnen de ziekenhuizen. In de visie van CAM moet de zorg weer bezig zijn met zorg verlenen. De missie van CAM is het faciliteren van de werkplek van de toekomst. Over deze missie en de uitvoering daarvan in de praktijk spreken we met Dave de Rijder, product owner van de CAMCUBE voor cure en met Nico Molenbeek, sales specialist bij CAM.

De CAMCUBE

CAM is de uitvinder en doorontwikkelaar van de CAMCUBE, een platform dat alle applicaties op de werkplekken binnen een ziekenhuis ontsluit. Dankzij decennia ervaring in de zorgsector is CAM vertrouwd met letterlijk alle applicaties in het ziekenhuis. Daardoor kunnen ze deze via de CAMCUBE snel, betrouwbaar, veilig, up-to-date en kostenefficiënt beschikbaar stellen aan de zorgprofessional. De CAMCUBE is een veilig, snel en betrouwbaar ecosysteem. Het voldoet aan de gebruikelijke KPI’s zoals 99,9 procent uptime. CAM monitort 24×7, 365 dagen per jaar. Inmiddels gebruiken ruim 60.000 zorgprofessionals binnen tien Nederlandse ziekenhuizen dit platform.

Grote veranderingen

Steeds meer applicaties verplaatsen zich naar de cloud. Deze trend wordt nu ook bij ziekenhuizen merkbaar, al verloopt de transitie hier wat trager dan in het bedrijfsleven. Naast de verschuiving van applicaties naar buiten het ziekenhuis worden ook steeds meer diensten uit de cloud afgenomen, zoals machine learning of AI. “Ondanks de shift naar verschillende cloud-omgevingen zal volgens ons nooit alles buiten de muren van het ziekenhuis komen te draaien”, vertelt De Rijder. “Alles dat op een werkplek wordt ingezet – on premise applicaties zoals een EPD, SaaS-applicaties en diverse diensten vanuit de cloud – heeft nog steeds een platform nodig. Een portaal dat het mogelijk maakt dat iedere applicatie en dienst vanaf elk device kan worden gebruikt.”
Een andere ontwikkeling is dat de locatie van de werkplek verandert. Het gebeurt allemaal niet meer alleen binnen de muren van het huis. De ambulante zorg en zorg aan huis (hospital-at-home) groeien. Molenbeek: “Doordat zorg aan huis bij de patiënt wordt verleend, komen daar ook steeds meer (slimme) apparaten. Ook zet de trend dat applicaties van de desktop verschuiven naar web en mobile zich in rap tempo voort. Er komen ook meer apparaten die één functie ondersteunen. Om alles veilig en snel in te kunnen zetten en te beheren, wordt snelle en probleemloze uitwisseling van informatie nog belangrijker dan het al was.”
CAM volgt deze en andere ontwikkelingen op de voet. Ook een VOS/MOS – Verpleegkundig Oproep Systeem of Medisch Oproep Systeem – kan via de CAMCUBE beschikbaar worden gemaakt voor ieder gewenst device. Dat is dan net zo eenvoudig te beheren als een smartphone waar enkel e-mail op staat.

De snelheid vasthouden

Hoe zorg je er als ziekenhuis nu voor dat je te midden van al deze grote veranderingen niet achter de feiten blijft aanlopen? Door corona hebben we gezien dat de digitale transformatie in de maatschappij en dus ook binnen ziekenhuizen een enorme snelheid heeft gekregen. “We hebben laten zien dat we snel kunnen veranderen als we maar willen of als de nood maar hoog genoeg is”, zegt De Rijder. “CAM is gemotiveerd om die snelheid van de digitale transformatie vast te houden. Want alleen als de ziekenhuizen de diverse ontwikkelingen een stap voor zijn, kan de zorg zich weer focussen op het bieden van zorg, zoals het hoort. Wij zijn voortdurend bezig met de vraag of de huidige ICT-ondersteuning niet slimmer, beter kan worden ingericht. En als dat kan, tegen welke beperkingen lopen we dan nu nog aan? In het verleden was de techniek vaak de vertragende factor in de ontwikkelingen. Dat is niet meer het geval. Alle soorten werkplekken kunnen vanuit technisch oogpunt worden gefaciliteerd. Het gaat erom dat een nieuwe werkplek mogelijk nog niet helemaal – of helemaal niet – aansluit bij de omliggende processen. Een innovatie moet op het juiste moment worden geïntroduceerd, zodat de zorgmedewerker er ook daadwerkelijk mee gaat werken en er ook echt mee geholpen is. Als een hypermoderne werkplek in dat opzicht zijn doel voorbij schiet, verlies je het momentum van de digitale transformatie.”

De zorgprofessional

CAM stelt niet de techniek of het applicatielandschap, maar de zorgmedewerker centraal. “Digitalisering is altijd een aanvulling van de zorg en nooit de vervanger daarvan”, weet Molenbeek. “Het moet aansluiten, complementair zijn, helpen, ondersteunen en accelereren, zodat de zorgmedewerker zo volledig mogelijk bezig kan zijn met zorg.”
Binnen deze benadering houdt CAM vijf gebieden nauwlettend in de gaten. Met betrekking tot de wet- en regelgeving worden de AVG, aan ISO- en NEN-normeringen geborgd. In de markt is CAM een vertrouwde gesprekspartner van ziekenhuizen en kent daardoor de actuele uitdagingen. CAM heeft veel contact met applicatieleveranciers en is daardoor uitstekend geïnformeerd over de ontwikkeling van de applicaties zelf. Dit helpt om alle applicaties te integreren met elkaar, zodat het geheel vanuit één platform benaderbaar blijft. De veiligheid van de werkplek omvat meer dan de security op zich. Natuurlijk moet de security gewoon op orde zijn – encryptie van lokale werkstations, tweefactor-authenticatie, het automatisch beveiligen van de werkplek wanneer deze niet wordt gebruikt, de juiste autorisaties binnen applicatie enzovoort. Maar daarnaast is CAM ook bezig met het minimaliseren van belemmeringen door veiligheidsmaatregelen. Is het bijvoorbeeld echt nodig om je aan te melden op een station als deze al in een beveiligde ruimte staat, zoals de OK? Technologie ten slotte bestaat niet alleen uit de bits en bytes onder de motorkap, maar ook uit mensen. De medewerkers van CAM staan iedere dag gemotiveerd op om met hun technologische expertise het allerbeste voor het ziekenhuis, de zorgprofessionals en dus de zorg te bewerkstelligen. Dat is hun drijfveer en dat maakt CAM uniek in de markt.
De focus op deze gebieden draait uiteindelijk om die ene vraag: wat is de winst voor de zorgprofessional?

Klaar voor de toekomst

In de huidige praktijk worden binnen en buiten ziekenhuizen diverse apparaten, applicaties en functionaliteiten door elkaar gebruikt. “Ieder apparaat gaat op ‘zijn eigen’ manier om met de verschillende applicaties”, vertelt De Rijder. “Daarnaast zijn er de nodige hobbels en blokkades als het gaat om gegevensuitwisseling tussen deze veelheid aan variabelen. Integratie, gebruiksvriendelijkheid en beheer kunnen daardoor chaotisch worden. De komende jaren worden hier nog meer variabelen aan toegevoegd; nieuwe devices zoals de smartwatch, VR-brillen en slimme apparaten, en nieuwe clouddiensten zoals machine learning en AI. Deze veelheid aan variaties wordt binnen het platform van de CAMCUBE werkbaar gemaakt. Zodra de processen binnen een ziekenhuis hiervoor klaar zijn, kan de techniek direct worden ingezet. De CAMCUBE is dus al ruimschoots klaar voor de toekomst.”

VR in de praktijk

De behoefte binnen ziekenhuizen aan de inzet van virtual reality groeit. Steeds vaker krijgt CAM de vraag van ziekenhuizen om deze nieuwe technologie te beheren. Bij een van de toepassingen kan een zorgmedewerker via zo’n VR-bril aan den lijve ondervinden hoe het is om te leven met autisme, een angststoornis, dementie of een fobie. Door op die manier in de huid van een patiënt te kruipen, krijgt de verzorger een veel beter beeld van wat hun cliënten ervaren, en dus beter begrip. Een ander voorbeeld is dat VR kan worden ingezet voor pijnbestrijding tijdens behandelingen. Doordat de patiënt wordt afgeleid door wat de VR hem voorschotelt, wordt de aandacht weggeleid van de pijn die de medische behandeling veroorzaakt. CAM kent de risico’s van nieuwe apparaten en weet dankzij jarenlange ervaring hoe innovaties als VR, veilig en snel kunnen worden toegevoegd aan het CAMCUBE platform.

Co-creatie

Aangezien de complexiteit van het ontsluiten van de werkplek, vanwege de groei van het aantal variabelen alleen maar zal toenemen, is het nodig om te filteren, te structureren en te standaardiseren. Dat is precies wat CAM heeft gedaan in co-creatie met de ziekenhuizen. De Rijder: “Gezamenlijk hebben CAM en de tien ziekenhuizen die de CAMCUBE al gebruiken de zogeheten functionele use cases ontwikkeld. Deze werkplekoplossingen, die op vrijwel alle ziekenhuizen van toepassing zijn, zijn functioneel beschreven en generiek ontworpen. Ze zijn op een zodanig abstract niveau samengesteld dat ze inpasbaar zijn in elk ziekenhuis. Een ziekenhuis hoeft nu voor de verschillende werkplekken niet opnieuw het wiel uit te vinden, of met partners te bellen om te achterhalen hoe zij dat doen. Al dat voorwerk is al gedaan. De functionele use cases vallen de medewerker niet lastig met de achterliggende techniek. Die techniek loopt overigens vooruit op de dagelijkse praktijk binnen de ziekenhuizen. Juist daarom kunnen we onze aandacht richten op hoe we de technische innovaties zo goed mogelijk kunnen inzetten. Met de juiste variabelen en met de juiste kennis ontsluit CAM stapje voor stapje de werkplek van de toekomst. Stapje voor stapje, omdat niet alle omliggende elementen al klaar zijn voor die toekomst. Zolang een applicatie als het EPD op die dure Windows desktop blijft draaien, blijft die desktop nodig. Het uitfaseren van beperkende elementen, zoals dat traditionele werkstation, hangt dus niet alleen af van de techniek.”

Met de functionele use cases kunnen alle ziekenhuizen op praktisch dezelfde manier de technische invulling krijgen die een stabiele werkplek garandeert, voor nu en in de toekomst. Daarmee kunnen we een belangrijke stap zetten richting die zorgprofessional, zodat die optimaal ondersteund bezig kan zijn met zorg verlenen voor bijna 18 miljoen mensen.

Meer weten over CAM IT Solutions, onderdeel van KPN Health, en de CAMCUBE? Neem even contact op met Nico Molenbeek: (n.molenbeek@cam.nl)

Lees ook:
  • ICT-security van ziekenhuizen hoort thuis in de boardroom
  • Standaardisatie van werkplekken ziekenhuizen – Met de nieuwe CAMCUBE

Gerelateerde berichten...